Preplatíte mi aj ošetrenia u nezmluvného lekára?

Dobrá rada - overte si to vopred. Ešte pred samotným plánovaným vyšetrením u nezmluvného lekára je potrebné zaslať nám žiadosť o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného lekára. Žiadosť posúdime a zašleme vám stanovisko, či vám zdravotná poisťovňa príspevok na plánované ošetrenie poskytne a v akej výške.

Všetky podmienky na poskytovanie príspevkov na zdravotnú starostlivosť u nezmluvného lekára nájdete na www.vszp.sk.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.