Môže odo mňa zmluvný lekár VšZP požadovať platbu?

Náš zmluvný lekár môže požadovať platbu len za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Platiť môžete napríklad za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo zbrojný pas.

Výšku poplatkov stanovuje lekár, pričom cenník musí umiestniť na viditeľnom mieste v čakárni. Cenník kontroluje samosprávny kraj.

Viac o poplatkoch v zdravotníctve na webe Ministerstva zdravotníctva.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.