Koľko liekov môže byť na recept-e-recept predpísaných?

Na bežnom papierovom recepte je stále možný predpis 2 liekov, v prípade e-receptu je to len 1 liek.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.