Kedy začne plynúť platnosť receptu-e-receptu?

Štandarný a aj e-recept, ktorý Vám lekár predpísal si môžete okamžite vybrať v lekárni. Do platnosti receptov sa deň jeho predpisu nezapočítava.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.