Čo mám robiť, ak recept-e-recept prepadne?

V prípade, ak Vám recept/e-recept prepadol musíte sa spojiť so svojím lekárom a požiadať o opätovné predpísanie.



©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.