Čo je opakovaný recept ako dlho platí?

Opakovaný recept získate pri chronických diagnózach, kde je predpoklad dlhodobého užívania lieku a jeho platnosť je 12 mesiacov.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.