Aká je platnosť receptu?

Lehoty platnosti platia rovnako pre e-recepty aj papierové lekárske predpisy a sú stanovené takto:

  • 1. deň na liek predpísaný lekárom pohotovostnej služby
  • 3 dni na antibiotiká a lieky s obsahom chemoterapeutika
  • 5 dní na liek s obsahom omamnej látky
  • 7 dní na štandardný recept
  • 30 dní na zdravotnícku pomôcku.


©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.