Kedy hľadať nového lekára?

Najčastejšie dôvody pri hľadaní lekára sú:

  • Váš predchádzajúci lekár odišiel do dôchodku
  • Zmenili ste trvalé bydlisko
  • Hľadáte si nového lekára pre seba alebo dieťa
  • Vrátili ste sa z dlhodobého pobytu zo zahraničia
  • Potrebujete zistiť, do ktorého obvodu patríte


©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.