Ako získam výmenný lístok k špecialistovi?

Výmenný lístok na vyšetrenie u špecialistu vám vystaví všeobecný lekár v prípade, ak to váš zdravotný stav vyžaduje. Ak už pravidelne navštevujete lekára špecialistu, výmenný lístok k danému špecialistovi nie je potrebný.

Platnosť výmenného lístka nie je časovo obmedzená. Odporúčame však navštíviť špecialistu, ku ktorému máte vystavený výmenný lístok, čo najskôr.

Výmenný lístok nepotrebujete v týchto prípadoch:

  • na vyšetrenie u psychiatra, klinického psychológa, gynekológa, kožného a očného lekára v prípade predpísania okuliarov
  • na kontrolné vyšetrenia u lekára špecialistu, ak ste boli pozvaný
  • do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu
  • v prípade dispenzarizácie - pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta
  • ak ide o ochranné ambulantné liečenie
  • na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby


©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.