S akými ďalšími poplatkami sa ešte môžem stretnúť?

Pri úhrade sa môžu ešte objaviť nasledovné poplatky:

  • zákonom stanovený poplatok za deň pobytu, platí sa kúpeľnému zariadeniu
  • daň z ubytovania, ktoré stanovuje mesto, platí sa tiež kúpeľnému zariadeniu

V prípade, ak je ubytovanie a strava vo vyššom štandarde, kúpele si môžu určiť ďalšiu výšku doplatku. Dopravu do kúpeľov zdravotná poisťovňa neprepláca.

Zdravotná poisťovňa však čiastočne uhrádza pobyt sprievodcu v kúpeľnom zariadení v indikovaných prípadoch, či už u detských alebo dospelých poistencov.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.