Koľko dní trvá pobyt v kúpeľoch?

Dĺžka pobytu závisí od diagnózy. Podľa toho sa stanoví na 21 alebo 28 dní.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.