Ako mám požiadať o kúpele?

Je dôležité vedieť, že žiadosť nevystavujete vy, ale lekár. Postupnosť je nasledovná.

 1. Lekár vystaví návrh na kúpeľnú starostlivosť
  Návrh na kúpele vám vystaví lekár špecialista, u ktorého sa liečite. Môže to urobiť aj všeobecný lekár, ale len na základe aktuálneho odborného nálezu od špecialistu.
 2. Doručenie návrhu na kúpele
  Lekár môže podať návrh na kúpele spolu s odbornými nálezmi rýchlo a jednoducho elektronicky. Elektronicky podané návrhy na kúpele sa k nám dostanú okamžite a o to rýchlejšie sú spracované. V prípade, ak je návrh podaný prostredníctvom tlačiva, je potrebné ho doručiť poštou alebo priniesť na pobočku osobne.
 3. Posúdenie návrhu
  Návrh spolu s nálezmi odborne posúdime a na základe indikačného zoznamu a podmienok stanovených legislatívou rozhodneme o jeho doplnení, schválení alebo neschválení.
 4. Informovanie o výsledku
  Do 30 dní od doručenia návrhu na kúpele vás budeme informovať o výsledku posúdenia. Ak bol návrh podaný elektronicky, dostanete notifikáciu, že návrh bol posúdený. Samotný výsledok posúdenia vám bude zaslaný poštou a vie vám ho poskytnúť aj navrhujúci lekár. V prípade schválenia kúpeľov si vyberiete už len z ponuky kúpeľných zariadení a dohodnete si termín nástupu.


©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.