Čo si treba priniesť, ak ma čaká pobyt v nemocnici?

  • Doklad totožnosti.
  • Preukaz poistenca.
  • Odporúčanie na hospitalizáciu.
  • Preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý), ak ste jeho držiteľom.
  • Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vystavené.
  • Toaletné a osobné potreby ako domáca obuv, pyžamo, župan, uteráky.
  • Lieky, ktoré toho času užívate, v originálnom balení. O zozname liekov a ich dávkovaní treba upovedomiť ošetrujúceho lekára.

Pripomíname, že každá nemocnica má svoje vlastné požiadavky a je dobré si ich zistiť vopred.©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.