Preskočiť na obsah

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Význam prevencie narastá

V oblasti prevencie nastáva obrat k lepšiemu. Teší nás, že z roka na rok sa zvyšuje počet poistencov, ktorí navštívia lekára kvôli absolvovaniu preventívnej prehliadky. Ako vyplýva z analýz Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vykázaný počet preventívnych výkonov stúpol predovšetkým u gynekológov, urológov a všeobecných lekárov pre dospelých.

 

Kým v roku 2005 za obdobie január až september absolvovalo preventívnu prehliadku u gynekológa 239 474 žien, za rovnaké obdobie roku 2006 ich bolo o 10 604 viac (250 078), čo predstavuje nárast o 4,2%. Preventívna gynekologická prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia a ženy na ňu majú nárok raz ročne od veku 18 rokov alebo od prvého tehotenstva.

 

U všeobecného lekára pre dospelých v období januára až septembra roku 2006 eviduje poisťovňa o 17 717 preventívnych prehliadok viac ako v relevantnom období roku 2005, čo predstavuje nárast o 7,4 % (221 652). V sledovanom období navštívili všeobecného lekára za účelom preventívnej prehliadky 239 369 poistencov, pričom najvyšší mesačný počet vykázaných preventívnych prehliadok bol v mesiaci marec 2006 a to 31 068. U všeobecného lekára má poistenec nárok na preventívnu prehliadku hradenú zdravotnou poisťovňou raz za dva roky.

 

Výrazný nárast pozoruje VšZP aj v počte vyšetrení na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty. Kým v januári až septembri roku 2005 navštívilo urológa 3112 mužov, v rovnakom čase v roku 2006 ich bolo 4993. Na túto preventívnu prehliadku majú nárok muži nad 50 rokov, raz za tri roky.

 

Zaujímavý trend nárastu preventívnych prehliadok sleduje poisťovňa v stomatológii. K extrémnemu nárastu počtu vykázaných preventívnych stomatologických prehliadok dochádza v poslednom kvartáli. Kým v septembri 2005 bol kumulovaný počet preventívnych prehliadok na úrovni 838 105, v decembri dosiahol hodnotu 1 756 101, čo predstavuje dvojnásobný počet oproti septembru 2005. Podobne, v roku 2006 očakáva VšZP celkový počet preventívnych prehliadok na úrovni 1 615 612. V období január až september 2006 eviduje VšZP 726 018 vykázaných preventívnych prehliadok. Z tohto počtu bolo 36% detí a 64% dospelých. Celkový počet preventívnych stomatologických prehliadok je v sledovanom období roku 2006 na úrovni 91% oproti sledovanému obdobiu 2005.

 

VšZP uhrádza preventívne prehliadky nad rámec pravidelných platieb za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Vykonávanie preventívnych prehliadok je jedným z hodnotiacich kritérií (indikátorom kvality), ktorý poisťovňa zohľadňuje pri uzatváraní zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. VšZP predpokladá, že pravidelný monitoring a uverejňovanie údajov o preventívnych prehliadkach zvyšuje všeobecné povedomie o význame prevencie ako u lekárov tak aj našich poistencov.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.