Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B

VšZP poskytuje poistencom príspevok vo výške 100% z ceny tretej dávky vakcíny proti vírusovej hepatitíde B. VšZP čiastočne uhrádza svojim poistencom aj tretiu dávku kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a hepatitíde B, a to v sume, ktorá zodpovedá cene 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B. Očkovanie indikuje všeobecný lekár poistenca, ktorý vakcíny predpíše  na lekársky predpis. Okrem príspevku za úhradu tretej dávky vakcíny uhradí VšZP všeobecnému lekárovi výkon očkovania.

Postup:

Poistenec uhradí v lekárni vakcíny v plnom rozsahu a po uhradení a podaní tretej dávky vakcíny požiada príslušnú pobočku VšZP podľa miesta trvalého bydliska o poskytnutie príspevku. VšZP poskytne príspevok vo výške 100% nákladov na poslednú (tretiu) dávku vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B. V prípade, že sa poistenec rozhodne pre očkovanie kombinovanou očkovacou látkou proti vírusovej hepatitíde typu A a vírusovej hepatitíde typu B (Twinrix), VšZP mu poskytne príspevok vo výške priemernej ceny vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B podľa aktuálneho Zoznamu kategorizovaných liekov.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku je predloženie originálneho účtovného dokladu vydaného poskytovateľom lekárenskej starostlivosti (napr. verejná lekáreň, pobočka verejnej lekárne).

Príslušná pobočka uhrádza poistencovi schválenú časť úhrady:

  1. bankovým prevodom na účet poistenca,
  2. poštovou poukážkou na adresu poistenca,
  3. vyplatí v pokladni príslušnej pobočky. Vyžaduje sa prítomnosť poistenca alebo zákonného zástupcu poistenca alebo osoby, ktorej vydal poistenec splnomocnenie a ktorá sa preukáže dokladom totožnosti.

 

Prečítajte si aj: Očkovací kalendár na rok 2018 – praktická pomôcka pri ochrane zdravia

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.