Očkovanie proti chrípke

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Z finančných prostriedkov kladného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce roky VšZP vytvorila osobitný Fond zdravotnej starostlivosti, z ktorého budú uhrádzané náklady za vakcínu proti chrípke aj u tých poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia o očkovanie záujem.

VšZP aj naďalej, v sezóne 2017/2018, uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania u všetkých poistencov, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis:

  1. Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia, uvedené v zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
  2. Pre zabezpečenie úhrady vakcíny proti chrípke u poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia záujem o očkovanie a všeobecný lekár očkovanie proti chrípke indikuje, VšZP v záujme prevencie závažného ochorenia vakcínu proti chrípke uhradí za rovnakých podmienok uvedených v odseku 1. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
  3. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie.
  4. Úhrada vakcín proti chrípke bude realizovaná v plnej výške.

 

Prečítajte si aj: Očkovací kalendár na rok 2018 – praktická pomôcka pri ochrane zdravia

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.