Benefity u všeobecného lekára pre dospelých

VšZP uhrádza svojim poistencom preventívne prehliadky s rozsiahlejším balíkom vyšetrení, na aké majú štandardne raz za dva roky zákonný nárok z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné benefity VšZP reflektujú rizikové faktory najčastejších ochorení s cieľom predchádzať im.

Zdravotné benefity v rámci preventívnej prehliadky

Test na okultné krvácanie

Test na okultné krvácanie - preventívne vyšetrenie zamerané na zistenie skrytého krvácania v stolici môže včas odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka. Pacient nemusí mať na začiatku ochorenia žiadne príznaky, ktoré by ho nútili vyhľadať lekára. Preto je dôležité, aby absolvoval preventívny test, ak je pozitívny, je to signál pre lekára, aby pacienta poslal na ďalšie vyšetrenia. VšZP uhrádza test na okultné krvácanie poistencom už od 40 rokov veku (zo zákona sa vyšetrenie hradí poistencom od 50 rokov veku).

Postup:

 • Navštívte svojho všeobecného lekára a požiadajte ho o test.
 • Lekár vám test aj s poučením poskytne bezplatne.
 • Test trvá len pár minút a urobíte si ho v súkromí svojho domova.
 • Do špeciálnej nádobky odoberiete pomocou priloženej tyčinky malú vzorku stolice.
 • Odobratý test odnesiete svojmu všeobecnému lekárovi.
 • Lekár vám výsledok testu oznámi okamžite.
 • Ak sa testom potvrdí výskyt krvi v stolici, lekár vás pošle na ďalšie odborné vyšetrenie.

 

Vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody

Všeobecný lekár sa pri preventívnej prehliadke zameria na rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody. Podľa štatistík až polovica pacientov postihnutých cievnou mozgovou príhodou do jedného mesiaca zomiera a druhá polovica sa stáva invalidnými. Pri včasnom podchytení  relevantných faktorov sa dá toto riziko zmierniť.

Postup:

 • Navštívte svojho všeobecného lekára, ktorý v rámci sledovania rizikových faktorov skontroluje tlkot vášho srdca, aby zistil, či netrpíte srdcovou nepravidelnosťou.
 • Základom vyšetrenia rizika vzniku cievnej mozgovej príhody je EKG, ktoré je súčasťou preventívnej prehliadky zo zákona.
 • Pravdivo odpovedzte lekárovi na všetky jeho otázky týkajúce sa vašej životosprávy (fajčenie a pod.).
 • O výsledku vyšetrenia vás bude lekár informovať.
 • Ak lekár po komplexnom zhodnotení vášho zdravotného stavu zistí vysoké riziko cievnej mozgovej príhody, pošle vás na ďalšie odborné vyšetrenia.

 

Stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke, tzv. ABI index

Ide o dôležité vyšetrenie z hľadiska včasnej diagnostiky ischemickej choroby dolných končatín, ktorá predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.
VšZP uhrádza výkon 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke:

 1. ak ste symptomatický pacient s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK);
 2. ak ste asymptomatický pacient nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti s postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií a pod.);
 3. všetkým poistencom nad 60 rokov.

Postup:

 • Vyšetrenie môžete absolvovať u svojho všeobecného lekára, ktorý má v ambulancii potrebný prístroj.
 • Vyšetrenie je bezbolestné.
 • ABI index je definovaný ako pomer krvného tlaku meraného na dolnej končatine (členku) a krvného tlaku meraného na hornej končatine.
 • Lekár vám zmeria hodnoty krvného tlaku na horných aj dolných  končatinách a na základe toho stanoví index ABI.
 • O výsledku vyšetrenia vás bude lekár informovať.
 • Ak lekár zistí zvýšené riziko srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody, riaďte sa jeho ďalšími odporúčaniami.

Iné benefity u všeobecného lekára pre dospelých

VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom (hypertenziou) starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára. Pacient nemusí čakať ani sa objednávať k odbornému lekárovi, diagnostiku i liečbu vybraných skupín pacientov s artériovou hypertenziou komplexne zabezpečí jeho všeobecný lekár.

Všeobecný lekár poistencom VšZP taktiež poskytuje diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov bez potreby objednania sa u špecialistu.

U svojho všeobecného lekára môže poistenec absolvovať aj základné predoperačné vyšetrenia. VšZP ich zazmluvnila u všeobecných lekárov ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku. Bez čakania a ďalšieho objednávania k špecialistom poistenec (ak ide o pacienta bez komplikácií) absolvuje na jednom mieste všetky potrebné základné vyšetrenia, čo zvyšuje jeho komfort pri čerpaní zdravotnej starostlivosti.

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.