Benefity pri očkovaní

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie je dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti a chráni poistencov pred vážnymi ochoreniami.

VšZP v sezóne 2020/2021 plne uhrádza vakcíny proti chrípke - INFLUVAC TETRA (kód 6345C) a VAXIGRIP TETRA (kód 1224C) v plnej výške ich ceny, bez indikačných a preskripčných obmedzení.

Všetci poistenci VšZP majú možnosť dať sa bezplatne zaočkovať. Ak majú poistenci o očkovanie proti chrípke záujem, kontaktujú všeobecného lekára alebo gynekológa, s ktorým majú podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dohodnú si s ním termín očkovania. Poskytovateľom lekárenskej starostlivosti uhradíme vakcínu v plnej výške.

U detí vo veku menej ako 9 rokov, ktoré predtým neboli očkované sezónnou očkovacou látkou proti chrípke, je možné uhradiť dvojdávkovú očkovaciu schému. Výkon očkovania proti chrípke uhradí VšZP u všetkých poistencov nad rámec kapitácie, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca, resp. gynekológ a vakcínu predpísal na lekársky predpis. Tehotná poistenka sa môže dať zaočkovať proti chrípke aj u svojho gynekológa. Vakcínu proti chrípke je možné predpísať formou elektronického lekárskeho predpisu podľa zákonných podmienok elektronickej preskripcie a dispenzácie. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie. Výkon očkovania sa vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde

VšZP poskytuje svojim poistencom finančný príspevok na:

  • očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (100 % z ceny 3. dávky vakcíny)
  • očkovanie proti hepatitíde, kombinácia A a B (príspevok vo výške ceny 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B)

Očkovanie indikuje všeobecný lekár a pozostáva z podania troch dávok vakcíny, ktorú predpíše poistencovi na lekársky predpis.

 Postup:

  • Poistenec si na základe lekárskeho predpisu zakúpi v lekárni vakcínu. O príspevok požiada príslušnú pobočku VšZP podľa miesta trvalého pobytu až po  podaní tretej dávky vakcíny.
  • K žiadosti poistenec priloží originálne účtovné doklady z lekárne o úhrade všetkých troch dávok vakcíny.
  • VšZP poskytne poistencovi príspevok vo výške 100 % nákladov na poslednú (tretiu) dávku vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B.
  • Ak si poistenec vyberie očkovanie kombinovanou očkovacou látkou proti vírusovej hepatitíde typu A a vírusovej hepatitíde typu B (Twinrix Adult -  očkovacia látka používaná u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov a viac), VšZP mu poskytne príspevok vo výške priemernej ceny vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B podľa zoznamu kategorizovaných liekov platného v čase zakúpenia vakcíny v lekárni.

VšZP po spracovaní žiadosti pošle poistencovi príspevok:

  • bankovým prevodom na účet,
  • alebo poštovou poukážkou na jeho adresu.

Okrem príspevku na tretiu dávku vakcíny VšZP uhradí všeobecnému lekárovi aj výkon očkovania.

Poistenec, ktorý je členom Peňaženky zdravia s nárokom na finančný príspevok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, môže žiadosť o finančný príspevok za tento benefit podať len elektronicky, nie v listinnej forme. Môže tak urobiť cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku prostredníctvom správcu Peňaženky zdravia.

Prečítajte si aj: Očkovací kalendár – praktická pomôcka pri ochrane zdravia

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.