Benefity pri očkovaní

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie je dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti a chráni poistencov pred vážnymi ochoreniami. Preto VšZP plne hradí poistencom očkovanie proti chrípke.

VšZP v sezóne 2019/2020 naďalej plne uhrádza všetky vakcíny proti chrípke uvedené v Zozname kategorizovaných liekov a  výkon očkovania všetkým poistencom, ak očkovanie indikoval lekár a vakcínu predpísal na lekársky predpis. Vakcínu predpíše lekár na lekársky predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

Vakcínu proti chrípke je možné predpísať formou elektronického lekárskeho predpisu a poistenec si ju môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni podľa zákonných podmienok elektronickej preskripcie a dispenzácie.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde

VšZP poskytuje svojim poistencom aj finančné príspevky na očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (100 % z ceny 3. dávky vakcíny) a očkovanie proti hepatitíde typu A a B (príspevok vo výške ceny 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B). Očkovanie indikuje všeobecný lekár poistenca, ktorý vakcíny predpíše  na lekársky predpis. Okrem príspevku na tretiu dávku vakcíny VšZP uhradí všeobecnému lekárovi aj výkon očkovania.

Postup:

  • V lekárni zaplatíte vakcínu v celom rozsahu a následne, po uhradení a podaní tretej dávky vakcíny, požiadate príslušnú pobočku VšZP podľa miesta trvalého bydliska o poskytnutie príspevku.
  • VšZP vám poskytne príspevok vo výške 100 % nákladov na poslednú (tretiu) dávku vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B.
  • Ak sa rozhodnete pre očkovanie kombinovanou očkovacou látkou proti vírusovej hepatitíde typu A a vírusovej hepatitíde typu B (Twinrix), VšZP vám poskytne príspevok vo výške priemernej ceny vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B podľa aktuálneho zoznamu kategorizovaných liekov.
  • Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie originálneho účtovného dokladu vydaného poskytovateľom lekárenskej starostlivosti (napr. verejná lekáreň, pobočka verejnej lekárne).
  • Príslušná pobočka VšZP vám príspevok (platí jedna z možností):
  1. pošle bankovým prevodom na účet,
  2. poukáže poštovou poukážkou na vašu adresu,
  3. vyplatí v pokladni príslušnej pobočky. V tomto prípade sa vyžaduje prítomnosť poistenca alebo jeho zákonného zástupcu, alebo osoby, ktorú poistenec splnomocnením poveril prevziať príspevok a preukáže sa dokladom totožnosti.

 

Prečítajte si aj: Očkovací kalendár – praktická pomôcka pri ochrane zdravia

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.