Benefity pri očkovaní

Očkovanie proti chrípke

Očkovanie je dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti a chráni poistencov pred vážnymi ochoreniami. Preto VšZP nad rámec zákona hradí poistencom v celom rozsahu očkovanie proti chrípke.

VšZP v sezóne 2018/2019 naďalej uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania všetkým poistencom, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis.

Postup:
Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia na úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia uvedenej v zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a očkovanie vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

 • Ak poistenec nespĺňa indikačné kritériá na úhradu očkovacej látky z verejného zdravotného poistenia, ale má o očkovanie záujem a všeobecný lekár ho indikuje, VšZP vakcínu proti chrípke uhradí za rovnakých podmienok ako sú uvedené v odseku 1. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a  očkovanie vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
 • Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou VšZP uhradí v rámci kapitácie.
 • Vakcíny proti chrípke uvedené v zozname kategorizovaných liekov VšZP uhradí v plnej výške.

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde

VšZP poskytuje svojim poistencom aj finančné príspevky na očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B (100 % z ceny 3. dávky vakcíny) a očkovanie proti hepatitíde typu A a B (príspevok vo výške ceny 3. dávky vakcíny proti hepatitíde typu B). Očkovanie indikuje všeobecný lekár poistenca, ktorý vakcíny predpíše  na lekársky predpis. Okrem príspevku na tretiu dávku vakcíny VšZP uhradí všeobecnému lekárovi aj výkon očkovania.

Postup:

 • V lekárni zaplatíte vakcínu v celom rozsahu a následne, po uhradení a podaní tretej dávky vakcíny, požiadate príslušnú pobočku VšZP podľa miesta trvalého bydliska o poskytnutie príspevku.
 • VšZP vám poskytne príspevok vo výške 100 % nákladov na poslednú (tretiu) dávku vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B.
 • Ak sa rozhodnete pre očkovanie kombinovanou očkovacou látkou proti vírusovej hepatitíde typu A a vírusovej hepatitíde typu B (Twinrix), VšZP vám poskytne príspevok vo výške priemernej ceny vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B podľa aktuálneho zoznamu kategorizovaných liekov.
 • Podmienkou na poskytnutie príspevku je predloženie originálneho účtovného dokladu vydaného poskytovateľom lekárenskej starostlivosti (napr. verejná lekáreň, pobočka verejnej lekárne).
 • Príslušná pobočka VšZP vám príspevok (platí jedna z možností):
 1. pošle bankovým prevodom na účet,
 2. poukáže poštovou poukážkou na vašu adresu,
 3. vyplatí v pokladni príslušnej pobočky. V tomto prípade sa vyžaduje prítomnosť poistenca alebo jeho zákonného zástupcu, alebo osoby, ktorú poistenec splnomocnením poveril prevziať príspevok a preukáže sa dokladom totožnosti.

 

Prečítajte si aj: Očkovací kalendár – praktická pomôcka pri ochrane zdravia

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.