Preventívna prehliadka zraku zamestnancov

Dňa 01.07.2006 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR c. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Podľa § 7 príslušného nariadenia je zamestnávateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu so zobrazovacími jednotkami (počítačmi) a to pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou a tiež v pravidelných časových intervaloch.
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. v snahe pomôcť Vám pri splnení tejto povinnosti ponúka pomoc pri zabezpečení týchto vyšetrení. Prostredníctvom nášho zmluvného partnera dokážeme takéto vyšetrenia pre Vašich zamestnancov zabezpečiť a to vo veľmi výhodných cenových reláciách. Diagnosticko-preventívna prehliadka pozostáva zo základného skríningového vyšetrenia zraku a trvá cca 25-30 minút. Obsahom vyšetrenia je objektívne a subjektívne vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútorného očného tlaku a diagnostika dioptrií. 

Naši zmluvní partneri poskytujúci zľavy na preventívne prehliadky zraku: 

Očná optika a. s. - Bratislava, Nové Zámky, Trnava, Nitra, Zvolen, Hlohovec, Košice, Spišská Nová Ves, Martin

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne (ale aj pri individuálnom záujme), platí zľava vo výške 20 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté taktiež so zľavou 20 %.
Ak vyšetrenie zraku zamestnanca poisteného vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni preukáže potrebu korekcie zraku a tento si objedná korekčné okuliare v zariadení kde bol vyšetrený, bude poskytnutá tomuto zamestnancovi 15 %-tná zľava na okuliarový rám a 11 %-tná zľava na okuliarové šošovky. 

SILOE, s.r.o., Bratislava

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne (ale aj pri individuálnom záujme), platí zľava vo výške 28 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté taktiež so zľavou 20 %.

Medicínske centrum - Nitra

Medicínske centrum poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 25 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 25 %.

MUDr. Mária Petrušková - Nitra

MUDr. Mária Petrušková poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 25 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 25 %.

OPHTO, s.r.o. - Nitra

OPHTO, s.r.o. poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/06 Z.z. 
V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 1,66 €. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 1,66 €.

MUDr. Mária Ivkovičová – Levice

MUDr. Mária Ivkovičová poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 25 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 25 %.

MUDr. Janou Jančovičovou - Topoľčany

MUDr. Janou Jančovičovou poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 25 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 25 %.

MUDr. Jana Justusová - Topoľčany

MEDIC J+J poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 0,66 €. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 0,66 €.

MUDr. Alenou Samsonovou - Komárno

MUDr. Alenou Samsonovou poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 50 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 50 %.

MUDr. Magdalénou Herdicsovou - Komárno

MUDr. Magdalénou Herdicsovou poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 50 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 50 %.

MUDr. Magdaléna Miklošová, oftalmológ – Galanta

MUDr. Magdaléna Miklošová poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %.

Neštátna očná ambulancia - MUDr. Marta Gabrielová - Trnava

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 až 10 svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 10 %, pre 10 a viac zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 15 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 5 %.
Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté s rovnakými zľavami (5 až 10  zamestnancov 10 %, 10 a viac zamestnancov 15 %, pri individuálnom záujme 5 %

Očná optika Zuzana - Myjava 

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne (ale aj pri individuálnom záujme), platí zľava vo výške 20 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté taktiež so zľavou 20 %.
Ak vyšetrenie zraku zamestnanca poisteného vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni preukáže potrebu korekcie zraku a tento si objedná korekčné okuliare v zariadení kde bol vyšetrený, bude poskytnutá tomuto zamestnancovi 10 až 15 %-tná zľava na okuliarový rám (záleží od typu rámu), 10 %-tná zľava pri aplikácii kontaktných šošoviek a zdarma skúšobný pár kontaktných šošoviek, k tomu štartovací set a puzdro. 

POLIKLINIKA JUH Trenčín, Prvá súkromná klinika, Halalovka 63, Trenčín 

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 20 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 10 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 5 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 10 %

MUDr. Robert Madaj - očný lekár - Prievidza 

MUDr. Robert Madaj poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %

Nemocnica s Poliklinikou - Považská Bystrica 

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 15 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 15 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 15 %

Neštátna očná ambulancia, MUDr. Pavol Buršík - Považská Bystrica

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 20 %

Neštátna očná ambulancia, MUDr. Blašková Jana - Považská Bystrica

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 20 %

Nemocnica s poliklinikou - Prievidza

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 10 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 10 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 10 %

Očná ambulancia - MUDr. Ivana Chovancová - Púchov

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 20 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 5 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 20 %

MUDr. Helena Wagnerová - očný lekár - Bánovce nad Bebravou 

MUDr. Helena Wagnerová poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %.

Nemocnica s poliklinikou - Nové Mesto nad Váhom 

V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %. Zamestnancom spoločnosti poistených v našej poisťovni, u ktorých skríningové vyšetrenie preukáže jeho potrebu, bude v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. poskytnuté komplexné oftalmologické vyšetrenie, ktoré bude poskytnuté so zľavou 20 %

MUDr. Oľga Porubská – odborná očná lekárka - Nové Mesto nad Váhom 

MUDr. Oľga Porubská poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 20 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 5 %.

Očná ambulancia - Zdravotné stredisko Baňa Nováky - Nováky 

Zdravotné stredisko Baňa Nováky poskytuje komplexné oftalmologické vyšetrenie v súlade s § 7 ods.2 NV SR č.276/2006 Z.z. V prípade záujmu zamestnávateľov o vyšetrenie pre 5 a viac svojich zamestnancov, ktorí sú poistencami poisťovne, platí zľava vo výške 20 %. Pri individuálnom záujme poistenca platí zľava 20 %.

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.