Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

P.č. Názov predmetu zákazky CPV Postup verejného obstarávania/ zmuva bude uzatvorená na obdobie Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH na celé obdobie trvania zmluvy Predpokladaná hodnota zákazky s DPH Stav obstarávania
1 Lieky ATC skupiny B02BD02  (Koagulačný faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 8 957 160,00 9 852 876,00 Pred podpisom zmluvy
2 Lieky ATC skupiny L04AB01 (Etanercept) 33652300-8 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 8 376 000,00 9 213 600,00 Pred podpisom zmluvy
3 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Koagulačný Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 6 540 093,60 7 194 103,00 Pred podpisom zmluvy
4 „InterSystmems - Ensemble Enterprise / IRIS“ „Subscription Licenses“ 48814500-2
72250000-2
72260000-5
podlimitná zákazka 12 mesiacov 209 314,00   prebiehajúca

Údaje aktualizované k 2.6.2020
* zdroj údajov: VŠZP

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.