Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

P.č. Názov predmetu zákazky CPV Postup verejného obstarávania/ zmuva bude uzatvorená na obdobie Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH na celé obdobie trvania zmluvy Predpokladaná hodnota zákazky s DPH Stav obstarávania
1 Lieky ATC skupiny B02BD02  (Koagulačný faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 8 957 160,00 9 852 876,00 Ukončená
2 Lieky ATC skupiny L04AB01 (Etanercept) 33652300-8 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 8 376 000,00 9 213 600,00 Pred podpisom zmluvy
3 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Koagulačný Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 6 540 093,60 7 194 103,00 Zrušená
4 „InterSystmems - Ensemble Enterprise / IRIS“ „Subscription Licenses“ 48814500-2
72250000-2
72260000-5
podlimitná zákazka 12 mesiacov 209 314,00   prebiehajúca
5 Lieky ATC skupiny L04AX04 (Lenalidomid) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 30 860 000,00 33 946 000,00 Zrušená
6. Lieky ATC skupiny B02BD06 (Koagulačný faktor VIII a VWF) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 4 188 285,00 4 607 114,00 Ukončená
7. Lieky ATC skupiny L03AB07 (Interferón beta-1a) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 3 441 966,00 3 786 163,00 Ukončená
8. Lieky ATC skupiny B02BD03 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 1 425 000,00 1 567 500,00 Pred podpisom zmluvy
9. Lieky ATC skupiny L04AB02 (Infliximab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 10 080 000,00 11 088 000,00 Vyhodnocovanie ponúk
10. Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. formou elektronických stravovacích kariet. 55520000-1
30237131-6 
nadlimitná zákazka 48 mesiacov 10 965 326,40 10 965 326,40 Lehota na predkladanie ponúk 24.07.2020
11. Spracovanie údajov, tlač a kompltizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2020 v roku 2021  72310000-1 podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 12 mesiacov 142 567,91 171 081,49 Lehota na predkladanie ponúk 10.09.2020
12. Lieky ATC skupiny B02BD04 (Koagulačný faktor IX) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 2 200 000,00 2 420 000,00 Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2020
13. Lieky ATC skupiny L03AX13 (Glatirameracetát) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 5 944 300,00 6 538 730,00 Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2020
14. Lieky ATC skupiny L01XC08 (Panitumumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 4 365 056,00 4 801 561,60 Lehota na predkladanie ponúk: 25.09.2020
15. Zabezpečenie automatizovanej online komunikácie 72212480-7  zákazka s nízkou hodotou 7 mesiacov 14 700,00 17 640,00 Lehota na predkladanie ponúk: 03.09.2020
16. Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom 30213100 - 6            30237200 - 1 podlimitná zákazka EKS 12 mesiacov 207 728,60 249 274,32 Ukončená      
17. Autorizovaný pozáručný servis hardvérových  a  softvérových 
komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry 
51611100-9                 72267000-4                      72120000-2                                                                       90500000-2  nadlimitná zákazka 36 mesiacov 1 452 777,25 1 743 332,70 Ukončená

Údaje aktualizované k 3.9.2020
* zdroj údajov: VŠZP

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.