Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinná pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. uverejňuje dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti vrátane dokumentov k zákazkám s nízkou hodnotou v profile a poskytuje k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia príslušného oznámenia.

Profil verejného obstarávateľa ÚVO 
Prehľad vyhlásených zákaziek EKS
 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.