Aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania

P.č. Názov predmetu zákazky CPV Postup verejného obstarávania/ zmuva bude uzatvorená na obdobie Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH na celé obdobie trvania zmluvy Predpokladaná hodnota zákazky s DPH Stav obstarávania
1. Lieky ATC skupiny L04AB02 Infliximab  33652300-8 nadlimitná zákazka12 mesiacov              5 840 909,00 €       6 424 999,90 € Ukončená
2. Lieky ATC skupiny BO2BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov                 327 908,00 €          360 702,00 € Zákazka zrušená z dôvodu predloženia iba jednej ponuky
3. Lieky ATC skupiny L01XX32 (Bortezomib)  33652000-5 nadlimitná zákazka12 mesiacov                 865 950,00 €          952 545,00 € Ukončená
4. Lieky ATC skupiny L04AA23 (Natalizumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov              3 680 640,00 €       4 048 704,00 € Ukončená
5. Lieky ATC skupiny L03AB07 (Interferon beta -1a)  33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov              2 403 455,00 €       2 643 800,00 € Ukončená
6. Lieky ATC skupiny L03AB13 (Peginterferón beta-1a) 33652000-5 nadlimitná zákazka12 mesiacov                 819 671,00 €          901 638,10 € Ukončená
7. Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacih s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2016 72310000-1 podlimitná zákazka 12 mesiacov                 206 022,00 €          247 226,40 € Ukončená
8. Oprava dlažby na balkónoch a oprava fasády na budove VšZP, pob. Lučenec, Námestie Artézskych prameňov 16 45262900-0
45443000-4
45432100-5
45111300-1
zákazka s nízkou hodnotou § 117                    25 459,17 €           22 887,00 € Zmluva podpísaná
9 Lieky ATC skupiny S01LA04 (Ranibizumab) 33662100-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov              7 056 000,00 €       7 761 600,00 € Ukončená
10 Lieky ATC skupiny S01LA05 (Aflibercept) 33662100-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov              7 056 000,00 €       7 761 600,00 € Ukončená
11 Poštové služby 64100000-7 60160000-7 72310000-1 nadlimitná zákazka 48 mesiacov             11 348 252,94 €     11 372 252,94 € Ukončená
12 Lieky ATC skupiny BO2BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov                 312 918,00 €          344 209,80 € Ukončená
15 Lieky ATC skupiny A16AB02 (Imigluceráza) 33610000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 1 362 644,00 1 498 908,00 Ukončená
16 Lieky ATC skupiny A16AB04 (Agalzydáza beta) 33610000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 405 246,00 445 771,00 Ukončená
17 Lieky ATC skupiny A16AB07 (Aglukozidáza) 33610000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 979 310,00 1 077 241,00 Ukončená
18 Lieky ATC skupiny L04AB01 ((Etanercept) 33652300-8 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 6 246 005,00 6 870 605,00 Ukončená
19 Lieky ATC skupiny L04AB06 (Golimumab) 33652300-8 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 3 193 411,00 3 512 753,00 Ukončená
20 Lieky ATC skupiny L01BC07 (Azacitidín) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 2 260 533,00 2 486 586,00 Ukončená
21 Lieky ATC skupiny L01XC08 (Panitumumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 2 556 957,00 2 812 653,00 Ukončená
22 Lieky ATC skupiny B02BD02 ((Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 412 050,00 453 255,00 Ukončená
23 Lieky ATC skupiny L04AB05 (Certolizumab) 33652300-8 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 1 327 109,00 1 459 820,00 Ukončená
24 Lieky ATC skupiny L01XE27 (Ibrutinib) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 4 002 063,00 4 402 259,00 Ukončená
25 Právne poradenstvo 79111000-5  § 117 12 mesiacov 100 000,00 120 000,00 Ukončená
26 Lieky ATC skupiny B02BD02 ((Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 2 188 844,00 2 407 728,40 Ukončená
27 Lieky ATC skupiny B02BD03 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 1 114 917,00 1 226 415,00 Ukončená
28 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 599 129,00 659 042,00 Ukončená
29 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Faktor IX) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 474 016,00 521 421,00 Ukončená
30 Lieky ATC skupiny B02BD06 (Faktor VIII a VWF) 33621000-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 2 366 062,00 2 602 662,00 Ukončená
31 Lieky ATC skupiny L04AA34 (Alemtuzumab) 33652300-8 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 1 068 399,00 1 175 239,00 Ukončená
32 Lieky ATC skupiny L01BA04 (Pemetrexed) 33652300-8 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 1 064 300,00 1 170 730,00 Ukončená
33 Lieky ATC skupiny L01XC06 (Cetuximab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 2 402 182,00 2 642 400,00 Ukončená
34 Lieky ATC skupiny L04AB04 (Adalimumab) 33652300-8 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 37 163 289,00 40 879 618,00 Zrušená
34 Obstaranie tonerových a atramentových náplní do tlačiarní kopírovacích strojov, faxov a pások do tlačiarní 30125110-5 30125120-8 30192113-6 30192320-0  nadlimitná zákazka 24 mesiacov 608 076,90 729 692,28 Ukončená
35 Lieky ATC skupiny L01XE10 (Everolimus) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 6 910 647,00 7 601 712,00 Zrušená
36 Lieky ATC skupiny L04AA27 (Fingolimod) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 12 139 065,00 13 352 972,00 Ukončená
37 Lieky ATC skupiny R03DX05 (Omalizumab) 33670000-7 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 12 886 345,00 14 174 980,00 Ukončená
38 Lieky ATC skupiny S01LA04 (Ranibizumab) 33662100-9 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 6 870 873,00 7 557 960,00 Zrušená
39 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 547 560,00 602 316,00 Ukončená
40. Autorizovaný pozáručný servis HW a SW komponentov na zabezpečenie prevádzky IKT infraštruktúry 72514300-4 nadlimitná zákazka 30 mesiacov 735 504,40 882 605,28 Ukončená
41 Kancelárske potreby 30192000-1 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 500000,00 600000,00 Ukončená
42 Výkon strážnej služby na pracoviskách Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. 79713000-5 nadlimitná zákazka 48 mesiacov 3181171,00 3817405,20 Zrušené
43 Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 90910000-9 90911200-8 90911300-9 90919200-4 nadlimitná zákazka 48 mesiacov 1279107,98 1534929,58 Ukončená
44 Lieky ATC skupiny L04AB02 (Infliximab)  33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 11 891 540,00 13 080 694,00 Ukončená
45 Lieky ATC skupiny L04AA23 (Natalizumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 7 258 812,00 7 984 680,00 Ukončená
46 Tlačivá pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. 79810000-5 22820000-4 30199710-0  nadlimitná zákazka 24 mesiacov 383 179,20 459 815,04 Ukončená
47 Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania na verejné zdravotné poistenie za rok 2017 72310000-1 podlimitná zákazka 12 mesiacov 147 839,18 177 407,01 Ukončená
48 Poskytovanie služieb podpory a prispôsobenia aplikácie eSCAN, modulov aplikácie jDoc a CUD 72250000-2 72266000-7 nadlimitná zákazka 39 mesiacov 1 234 220,00 1 481 064,00 ukončená
49 Poskytovanie práv na používanie SW aplikácie pre zaručenú konverziu 72261000-2  zákazka s nízkou hodnotou § 117 na 12 mesiacov  11 200,00
13 440,00
ukončená
50 Prenájomnástroja určeného na elektronizáciu procesu verejného obstarávania 79342410-4 72222300-0  zákazka s nízkou hodnotou § 117 na 12 mesiacov  4 950,00 5 940,00 ukončená
51 Dodávka elektrickej energie a zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich s dodávkou pre VšZP 09310000-5 09123000-7 66132000-4 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 818 225,97 981 871,16 Zrušená
52 Vypracovanie znaleckého posudku 71242000-6   zákazka s nízkou hodnotou § 117/1 mesiac 2 450,00 2 940,00 ukončená
53 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 912 592,00 1 003 845,00 Ukončená
54 Lieky ATC skupiny L01BC07 (Azacitidín) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 5 112 140,00 5 623 354,00 Ukončená
55 Distribúcia balíčka „Ja a moje bábätko“ 64120000-3 podlimitná zákazka 12 mesiacov 30 000,00 36 000,00 Ukončená
56 Distribúcia balíčka „Moje tehotenstvo“ 64120000-3  podlimitná zákazka 12 mesiacov 18 000,00 21 600,00 Ukončená
57 Lieky ATC skupiny L01XE27 (Ibrutinib) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 6 449 727,00 7 094 700,00 Ukončená
58 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 4 333 900,00 4 767 290,00 Ukončená
59 Lieky ATC skupiny L04AC05 (Ustekunumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 6 940 465,00 7 634 511,00 Ukončená
60 Lieky ATC skupiny L04AX04 (Lenalidomid) 33652300-8 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 19 403 465,00 21 343 800,50 Ukončená
61 Prenájom virtuálnej aukčnej siene pre elektronické aukcie a súvisiace služby  79342410-4  § 117, 12 mesiacov 5 000,00 6 000,00 Ukončená
62 Nákup tonerov do nových multifunkčných zariadení EKS 30192113-6   90500000-2    EKS 12 mesiacov 14 638,00 17 565,60 ukončená
63 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 3 511 344,00 3 862 478,00 Ukončená
64 Lieky ATC skupiny B02BD03 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 1 865 293,00 2 051 822,00 Ukončená
65 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 731 474,00 804 621,00 Ukončená
65 Lieky ATC skupiny L03AB07 (Interferón beta) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 3 564 210,00 3 920 631,00 Ukončená
66 Lieky ATC skupiny L01XC08 (Panitumumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 6 113 683,00 6 725 051,00 Ukončená
67 Lieky ATC skupiny L03AB07 (Interferón beta) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 11 261 799,20 12 387 979,12 Ukončená
68 Individuálny kaučing a rozvoj manažérov-vzdelávacia aktivita 80570000-0 §117 14 980,00 17 976,00 ukončene
69 Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a zabezpečenie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov v objektoch VšZP 75251110-4  podlimitná zákazka 12 mesiacov 34 599,33 41 519,20 Zákazka zrušená z dôvodu, že sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno pokračovať vo verejnom obstarávaní
70 Analyzátor ľudského tela 33124100-6 §117 6 460,00 7 752,00 ukončené
71 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Faktor IX) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 769 190,00 846 109,00 Ukončená
72 Lieky ATC skupiny B02BD06 (Faktor VIII a VWF) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 4 303 950,00 4 734 345,00 Ukončená
73 Lieky ATC skupíiny L03AX13 ( Glatirameracetát) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 5 150 900,00 5 665 990,00 Ukončená
74 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Faktor IX) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 2 094 798,50 2 304 278,35 Ukončená
75 Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok všZp zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k výročným správam VšZP za roky 2018 až 2020 79212300-6 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 373 330,00 447 996,00 Ukončená
76 Lieky ATC skupiny B02BD06 (Faktor VIII a VWF) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 2 800 000,00 3 080 000,00 Ukončená
77 Lieky ATC skupiny L04AA34 (Alemtuzumab) 33652300-8 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 6 937 092,00 7 630 801,00 Ukončená
78 Lieky ATC skupiny J06BB16 (Palivizumab) 33651500-3 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 7 153 503,00 7 868 853,00 Ukončená
79 Operatívny leasing vozidiel 79990000-0 nadlimitná zákazka 36 mesiacov               2 797 848,00          3 357 417,60   Zmluva nebola uzatvorená z dôvodu zmeny stratégie obstarávania motorových vozidiel
80  Oparava kruhovej fasády Michalovce 45000000-7 §117                    26 142,57              31 371,08   ukončené
81  Dodávka a montáž expanzného zariadenia Mamateyova 34944000-6 §117                    16 066,67              19 280,00   ukončené
82 Obstaranie troch typov kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov 33185200-2 nadlimitná zákazka 24 mesiacov               1 533 700,00          1 687 070,00   Ukončená
83 Lieky ATC skupiny H01AC01 Somatotropin) 33642100-3 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 12 733 160,00 14 006 476,00 Ukončená
84 Lieky ATC skupiny A16AB02 (Imigluceráza) 33610000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 4 660 152,00 5 126 167,00 Ukončená
85 Tlač a kompletizácia dokumentov s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania za rok 2018 72310000-1 podlimitná zákazka 12 mesiacov 139 696,59 167 635,91 Ukončená
86 Dodávka elektrickej energie a zemného plynu a zabezpečenie služieb súvisiacich  s dodávkou pre VšZP 09310000-5 
09123000-7 
66132000-4  
nadlimitná na 12 mesiacov 702 634,75 843 161,70 Ukončená
87 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 1 694 446,00 1 863 890,00 Zrušená
88 Lieky ATC skupiny L01XC07 (Bevacizumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 12 mesiacov 13 703 170,00 15 073 487,00 Ukončená
89 Lieky ATC skupiny L01XE27 (Ibrutinib) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 17 135 924,00 18 849 516,00 Ukončená
90 Lieky ATC skupiny L01XC02 (Rituximab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 6 325 210,00 6 957 731,00 Ukončená
91 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 1 992 414,00 2 191 655,00 Ukončená
92 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 1 694 446,00 1 863 890,00 Ukončená
93 Lieky ATC skupiny L03AB08 (Interferón beta - 1b) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 723 000,00 795 322,00 Ukončená
94 Čítačky čiarových kódov pre inventarizáciu majetku 30216130-6
79632000-3
60000000-8
48700000-5
48313000-5
48720000-1
48972000-2
zákazka s nízkou hodnotou 12 mesiacov 37 375,67 44 850,80 ukončená 
95 Lieky ATC skupiny L01XC03 (Trastuzumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 11 437 107,00 12 580 818,00 Ukončená
96 Lieky ATC skupiny L04AA27 (Fingolimod) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 25 147 400,00 27 662 140,00 Ukončená
97 Lieky ATC skupiny L04AA23 (Natalizumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 10 447 000,00 11 491 700,00 Ukončená
98 Lieky ATC skupiny L02BA03 (Fulvestrant) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 3 894 840,00 4 284 324,00 Ukončená
100 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Faktor IX) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 1 640 688,00 1 804 757,00 Ukončená
101 Lieky ATC skupiny L01XE10 (Everolimus) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 9 772 770,00 10 750 047,00 Ukončená
102 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 1 994 709,00 2 194 180,00 Ukončená
103 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 4 830 000,00 5 313 000,00 Ukončená
104 Lieky ATC skupiny B02BD06 (Faktor VIII a VWF) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 5 134 750,00 5 648 225,00 Ukončená
105 Lieky ATC skupiny J05AP57 (Glekaprevir apobrentasvir) 33651400-2 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 14 255 610,00 15 681 171,00 Ukončená
106 Lieky ATC skupiny B02BD05 (Faktor VII.) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 574 963,00 632 448,00 Ukončená
107 Lieky ATC skupiny L01XC07 (Bevacizumab) 33652000-5 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 24 911 120,00 27 402 232,00 Ukončená
108 Lieky ATC skupiny L01XX32 (Bortezomib)  33652300-8 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 1 973 400,00 2 170 740,00 Ukončená
109 Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2019 v roku 2020 72310000-1 podlimitná zákazka 12 mesiacov 147 890,85 177 469,02 Pred podpisom zmluvy
110 Lieky ATC skupiny B02BD08 (Eptakog alfa) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 4 717 062,00 5 188 769,00 Ukončená
111 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 281 799,00 309 976,00 Ukončená
112 Lieky ATC skupiny R03DX05 (Omalizumab) 33670000-7 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 17 702 030,00 19 472 233,00 Ukončená
113 Lieky ATC skupiny L04AA36 (Okrelizumab) 33652300-8 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 8 067 276,00 8 874 004,00 Ukončená
114 Lieky ATC skupiny S01LA04 (Ranibizumab) 33662100-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 21 061 740,00 23 167 914,00 Vyhodnocovanie ponúk
115 Lieky ATC skupiny S01LA05 (Aflibercept) 33662100-9 nadlimitná zákazka 24 mesiacov 23 501 870,00 25 852 057,00 Vyhodnocovanie ponúk
116 Lieky ATC skupiny B02BD02 (Koagulačný faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 7 547 840,00 8 302 624,00 Pred podpisom zmluvy
117 Lieky ATC skupiny B02BD02  (Koagulačný faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 8 957 160,00 9 852 876,00 LPP: 28.02.2019
118 Lieky ATC skupiny L04AB01 (Etanercept) 33652300-8 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 8 376 000,00 9 213 600,00 LPP:  09.03.2020
119 Lieky ATC skupiny B02BD04 (Koagulačný Faktor VIII) 33621000-9 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 6 540 093,60 7 194 103,00 LPP: 09.03.2020
120. Lieky ATC skupiny L01BA04 (Pemetrexed) 33652000-5 nadlimitná zákazka 36 mesiacov 2 433 998,00 2 677 398,00 LPP: 30.03.2020
121. „InterSystmems - Ensemble Enterprise / IRIS“ „Subscription Licenses“ 48814500-2
72250000-2
72260000-5
podlimitná zákazka 12 mesiacov 209 314,00   prebiehajúca
122. Nákup tonerov 30125110-5 
30192113-6
30125000-1 
30124200-6
60000000-8 
90500000-2  
podlimitná zákazka 12 mesiacov 213 916,26   prebiehajúca
123. Kancelárske potreby 30192000-1
30197000-6
30197642-8
30199792-8
60000000-8
nadlimitná zákazka 24 mesiacov 403 602,57   pred EA
124. Dodanie zdravotníckej pomôcky na prepravu darcovského srdca, trieda lla - Systém na prepravu darcovského srdca 33196000-0  podlimitná zákazka 12 mesiacov 203 040,00   v príprave
  Vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany v objektoch VšZP  71317200-5
75222000-8
75251110-4
71630000-3
71356100-9
podlimitná zákazka 22 mesiacov 110 422,66   v príprave

Údaje aktualizované k 4.3.2020
* zdroj údajov: VŠZP

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.