Súťaž - Krížovka

Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla časopisu Partnerstvo: „za dentálnu hygienu“

Vyžrebovaní výhercovia:
Balíček výrobkov značky Daylong žrebovaním získal Ing. František Hanuliak z Bratislavy, balíček produktov značky Cetaphil posielame Štefanovi Krempaskému z Rudnian.

Poistenci VšZP, ktorí správne vyplnia tajničku, budú zaradení do žrebovania o tieto ceny:

  1. cena: vianočný balíček VšZP
  2. cena: knižku Pavla Minárika Vademecum zdravej výživy

Správnu odpoveď pošlite do 20. 02. 2019 vyplnením kupónu na tejto stránke alebo na adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
odbor marketingu a komunikácie
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

Súťažný kupón   

Poučenie:
V prípade ak súhlas odvoláte pred termínom odovzdania cien, nebudeme Vás môcť do súťaže zaradiť. Všetky informácie a oznámenia podľa článkov 12 a 13, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.