Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

VšZP radí občanom prichádzajúcim zo zahraničia a sú v karanténe, ako sa zdravotne poistiť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Široký okruh otázok, s ktorými sa na VšZP obracajú občania, sa týka spôsobu vzniku verejného zdravotného poistenia po návrate z cudziny. Zo zahraničia totiž na Slovensko prichádza mnoho obyvateľov, ktorí ukončili pracovný vzťah a teda aj zdravotné poistenie v cudzine a po návrate im vzniká povinnosť sa zdravotne poistiť.

Hneď na úvod je potrebné zdôrazniť, že nasledujúci postup sa vzťahuje len na prípady vzniku verejného zdravotného poistenia u osoby, ktorej bola nariadená karanténa v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ak je osoba v karanténe, môže podať prihlášku elektronicky, zaslaním tlačiva na infolinka@vszp.sk a do predmetu odporúčame pre rýchle vybavenie dať: Prihláška karanténa, alebo telefonicky cez call centrum. Zdravotná poisťovňa takúto prihlášku prijme a spracuje aj bez podpisu. Ešte predtým však zamestnanci  VšZP každú prihlášku osoby nachádzajúcej sa v nariadenej karanténe riadne preveria.

Ak nie je možné podať prihlášku počas karantény, vzniká povinnosť kontaktovať zdravotnú poisťovňu po ukončení karantény, najneskôr do 8 dní.

V prípade, ak sa osoba nachádza v starostlivosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a jej zdravotný stav jej neumožňuje komunikovať, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou určí tomuto pacientovi príslušnú zdravotnú poisťovňu na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak dochádza k zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého roka, osoba je povinná podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej bola poistená naposledy. Zdravotná poisťovňa je povinná overiť predchádzajúci poistný vzťah a v prípade nesúladu ju informovať.

Prihlášky na verejné zdravotné poistenie, napríklad z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne, vzniku poistenia zánikom v zahraničí alebo narodením, prijíma poisťovňa obvyklým spôsobom. Vyššie opísaný spôsob sa vzťahuje len na osoby v karanténe.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod VšZP radí občanom prichádzajúcim zo zahraničia a sú v karanténe, ako sa zdravotne poistiť

Zobraziť najnovšie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.