Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

VšZP zastaví takmer 248-tisíc exekúcií, záväzky jej dlžníkov však nezaniknú


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Od 1. 1. 2020 začnú v praxi platiť nové pravidlá týkajúce sa niektorých exekúcií. Po tomto dátume sa postupne zo zákona zastavia exekúcie staršie ako 5 rokov, ak bude splnená podmienka ich nevymožiteľnosti (za posledných 18 mesiacov  bol dosiahnutý výťažok nižší ako 15 eur). Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní prijala Národná rada SR ešte v júni a zámerom pôvodne vládneho návrhu je odbremeniť súdy od veľkého množstva starých exekúcií podaných na okresné súdy ešte v papierovej podobe. Zákonom sa tak zastavia exekúcie začaté pred 1. 4. 2017.

Výška paušálnych trov týchto starých exekúcií je stanovená zákonom na 35 eur. Ak je súdny exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa na 42 eur. Tieto paušálne trovy platí veriteľ najneskôr do 60 dní od ukončenia exekučného konania. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa tieto pravidlá týkajú do 248-tisíc starých exekúcií vo výške 220 mil. eur. To znamená, že VšZP musí exekútorom za každú zo zákona zastavenú exekúciu zaplatiť 35, resp. 42 eur. Na týchto poplatkoch – trovách tzv. starých exekúcií - môžu náklady VšZP dosiahnuť 10,4 mil. eur s DPH.

Nejde o exekučnú amnestiu, po zastavení starej exekúcie pohľadávka nezaniká a VšZP má právo podať nový návrh na vykonanie exekúcie, ale už iba elektronicky a na jediný exekučný súd v Banskej Bystrici. VšZP sa teda musí postupne zaoberať každým prípadom a návrhy na exekúcie opätovne podá, ak to bude vzhľadom na majetkové pomery povinného považovať za efektívne a hospodárne. Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok od skončenia exekučného konania.

V každom jednom prípade zastavenej exekúcie bude VšZP posudzovať splnenie zákonných podmienok a zákonné náležitosti upovedomenia o zastavení exekúcie,  v prípade  nesúladu podávať námietky, ďalej zabezpečovať úhradu paušálnych trov, následne  posudzovať efektívnosť opätovného návrhu, prípadne podávať nový návrh na vykonanie exekúcie, uskutočňovať  zaručenú konverziu exekučného titulu, ak VšZP nie je jeho pôvodcom, prípadne zabezpečovať odpísanie pohľadávky. To všetko je potrebné vykonať v krátkom čase, čo by bez zásadnejšej úpravy procesov a IT podpory v zákonných lehotách nebolo možné, a preto si nová legislatíva vyžiadala aj náklady na úpravu procesov.

Napriek tomu, že sa staré exekučné konanie zo zákona zastaví, klient naďalej zostáva evidovaný v zozname dlžníkov a má nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Bude sa to týkať približne 85-tisíc klientov. VšZP ich bude postupne oslovovať listami a telefonátmi, aby ich individuálne informovala o možných dôsledkoch neplatenia dlhov na poskytovanie zdravotnej  starostlivosti, a zároveň aj o možnostiach riešenia situácie, v ktorej sa ocitli. Ponúkne im aj možnosť splátkového kalendára. VšZP privíta aktívny prístup klientov, ktorí prejavia záujem o možnosti vyriešenia svojej situácie v súvislosti so zastavenou exekúciou. Odporúča im navštíviť pobočku alebo internetovú stránku, kde získajú podrobnejšia informácie https://www.vszp.sk/platitelia/zastavenie-starych-exekucii/.

VšZP odporúča klientom uhradiť svoje záväzky vyplývajúce zo zdravotného poistenia, zabezpečia si tak prístup k plnej zdravotnej starostlivosti.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod VšZP zastaví takmer 248-tisíc exekúcií, záväzky jej dlžníkov však nezaniknú

Zobraziť najnovšie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.