Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zmeny od 1. 12. 2019 a 1. 1. 2020


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Zmeny v zdravotnom poistení  od 1. 12. 2019 a od 1. 1. 2020

Poskytovanie údajov o splnení/nesplnení odvodovej povinnosti fyzických a právnických osôb orgánom verejnej moci od 1. 12. 2019

Zmena zákona č. 580/2004 Z. z. súvisí s prijatím novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Zdravotná poisťovňa od 1. 12. 2019 na požiadanie  zašle elektronicky orgánom verejnej moci, ktorým oprávnenie na poskytovanie údajov vyplýva z osobitného predpisu, informáciu o evidovaných pohľadávkach po splatnosti.

Cieľom úpravy je odbúrať povinnosť fyzických a právnických osôb predkladať potvrdenia o plnení odvodovej povinnosti orgánom verejnej moci v listinnej (papierovej) forme. Orgány verejnej moci si môžu skontrolovať plnenie odvodovej povinnosti prostredníctvom portálu OverSi, ako aj Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov. Požadovanú informáciu získajú priamo zo zdravotnej poisťovne, avšak už nie v listinnej , ale elektronickej forme.  

Potvrdenie o plnení odvodových povinností bude VšZP poistencom a platiteľom poistného vydávať na požiadanie aj naďalej.

Viac informácií o poskytovaní údajov nájdete tu.

Zmena v definícii zamestnanca na účely zdravotného poistenia od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 sa za zamestnanca na účely zdravotného poistenia nepovažuje fyzická osoba, ktorá poberá

 Z týchto príjmov sa nebudú platiť odvody na zdravotné poistenie.

Uvedené sa vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.

Viac informácií o zamestnancoch pre účely zdravotného poistenia nájdete v časti pre platiteľov.

 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Zmeny od 1.12.2019 a 1.1.2020


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.