Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Podmienky na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 splní vo VšZP vyše 650-tisíc poistencov a platiteľov poistného


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Do konca septembra dostane od Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ročné zúčtovanie vyše 450-tisíc poistencov a platiteľov poistného. Výsledok zvyšných približne 200-tisíc poistencov (zamestnancov) zdravotná poisťovňa zúčtuje cez ich zamestnávateľov. VšZP posiela výsledky ročného zúčtovania od začiatku júna. Vďaka tomu má dnes, približne 2 mesiace pred termínom vykonania ročného zúčtovania, spracovaných už viac ako 64 % ročných zúčtovaní.

KTO DOSTANE ROČNÉ ZÚČTOVANIE

Ročné zúčtovanie sa týka poistencov a platiteľov poistného s rôznym statusom, ktorí splnili aspoň jednu z podmienok na jeho vykonanie uvedenú v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Ako prvým zasiela VšZP výsledky ročného zúčtovania fyzickým osobám. Sú medzi nimi zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), samoplatitelia i poistenci štátu. Dôvodom na vykonanie ročného zúčtovania môže byť napr. dosahovanie príjmov z predaja hnuteľných vecí, príjmov z dividend alebo výpočet nároku na odpočítateľnú položku.

ROČNÉ ZÚČTOVANIE MÔŽE BYŤ AJ DOBROU SPRÁVOU

Ak je obsahom doporučenej zásielky oznámenie o výsledku ročného zúčtovania, potešíme vás. Máte preplatok. Vrátime vám ho na účet alebo poštovou poukážkou do 45 dní odo dňa márneho uplynutia 15 dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska, resp. do 45 dní odo dňa doručenia nového oznámenia o výsledku ročného zúčtovania. 15-dňovú lehotu odo dňa doručenia majú na podanie námietok aj adresáti výkazu nedoplatkov. Na nich sa vzťahuje 45-dňová lehota odo dňa právoplatnosti výkazu nedoplatkov, v ktorej majú povinnosť nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť. Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.

ZÁSIELKU S ROČNÝM ZÚČTOVANÍM NEIGNORUJTE

Poistencom a platiteľom poistného, ktorí majú na Ústrednom portáli verejnej správy aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, VšZP posiela ročné zúčtovanie elektronicky. Ostatní poistenci a platitelia poistného ho dostanú poštou. Zásielka s výsledkom ročného zúčtovania sa považuje za doručenú aj vtedy, ak si adresát ročné zúčtovanie neprevezme. A to dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni. V prípade, že si zásielku nepreberiete a výsledkom ročného zúčtovania bude nedoplatok, môže sa z vás stať dlžník. Dozviete sa o tom až v banke, kde vám z tohto dôvodu odmietnu poskytnúť úver, alebo od ošetrujúceho lekára, ktorý vám oznámi, že z verejného zdravotného poistenia máte nárok už len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V prípade, že neuhradená pohľadávka bude postúpená na vymáhanie exekútorovi, musíte počítať aj s ďalšími výdavkami na pokrytie trov exekúcie.

KOMUNIKUJTE

Je to najlepší spôsob, ako sa vyhnúť problémom. Informujte včas zdravotnú poisťovňu o všetkých dôležitých zmenách vo vašom živote. Ak napríklad odchádzate pracovať do inej krajiny a budete tam aj zdravotne poistený, máte povinnosť do 8 dní oznámiť VšZP zánik verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Platitelia poistného sú povinní nahlásiť zdravotnej poisťovni zmenu bankového spojenia, poistenci príjmy z dividend vyplatené za účtovné obdobie roku 2011 a 2012 a príjmy z dividend za účtovné obdobie roku 2013, 2014, 2015 a 2016 vyplatené právnickými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Dajte si na niektorom z kontaktných miest VšZP bezplatne skontrolovať všetky potrebné údaje, aby ste vedeli, či máte svoje záväzky vyrovnané. Do viacerých pobočiek sa môžete objednať aj na konkrétny deň a hodinu, ktoré vám vyhovujú.

NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM JE ePOBOČKA

Všetci, ktorí sa pre ňu rozhodli, si v ePobočke môžu pozerať nielen výsledky ročného zúčtovania, ale využiť ju aj na podanie námietky alebo nesúhlasného stanoviska. Poistenci a platitelia poistného nájdu v ePobočke informácie o vrátení preplatku, resp. postup ako uhradiť nedoplatok, napríklad načítaním QR kódu. Do ePobočky poistencom a platiteľom poistného posielame aj dôležitú informáciu o výpočte preddavku na poistné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Zaregistrujte sa a priebežnou kontrolou evidovaných údajov, vrátane stavu saldokonta, vyriešite svoje problémy skôr, ako vzniknú.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Podmienky na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 splní vo VšZP vyše 650-tisíc poistencov a platiteľov poistného

Zobraziť najnovšie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.