Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Cestujete na dovolenku? Nezabudnite na zdravotné poistenie!


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Malá plastová kartička od VšZP s názvom Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) vám pri ceste do krajín Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a na Island môže významne pomôcť. V prípade neočakávaných zdravotných problémov dokáže ušetriť starosti  i finančné prostriedky. Po predložení EPZP u poskytovateľov, ktorí pôsobia v systéme verejného zdravotného poistenia, máte v krajine pobytu nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako domáci poistenci. V Srbsku, Macedónsku a Čiernej Hore sa dá na EPZP čerpať neodkladná zdravotná starostlivosť.

Čo je potrebná a čo neodkladná zdravotná starostlivosť 
Neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytuje pri náhlej zmene zdravotného stavu spojenej s bezprostredným ohrozením života, keď stav, v ktorom sa osoba nachádza, môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny v správaní a konaní, pod vplyvom ktorých by táto osoba dokázala ohroziť seba alebo svoje okolie. Neodkladnou je aj zdravotná starostlivosť poskytnutá pri pôrode.
Ani poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti sa vzhľadom na zdravotný stav poistenca nedá odložiť do jeho návratu na Slovensko. Potrebná zdravotná starostlivosť však zahŕňa aj  starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza alebo  chemoterapia, avšak ich podanie si poistenec v mieste pobytu v zahraničí musí dohodnúť dopredu.

Výhody Európskeho preukazu zdravotného poistenia
S EPZP môžu poistenci v zahraničí v rámci systému verejného zdravotného poistenia čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť až do skončenia plánovaného pobytu. V prípade neočakávaného zhoršenia zdravotného stavu sa teda vďaka EPZP nemusia vrátiť domov predčasne. Poistenci určite ocenia aj to, že úhrady zdravotnej poisťovne na základe  EPZP nie sú limitované napr. maximálnou finančnou čiastkou alebo vekom. U poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí pôsobia v rámci systému verejného zdravotného poistenia, poistenci po predložení EPZP za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia. Ak by poskytovateľ úhradu predsa len vyžadoval, VšZP náklady spojené s poskytnutím potrebnej zdravotnej starostlivosti po splnení stanovených pravidiel poistencom spätne refunduje. Jedno ALE tu však predsa len je.
VšZP nemôže svojim poistencom na základe EPZP refundovať doplatky za zdravotnú starostlivosť, ktoré si v štáte pobytu hradia domáci poistenci v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením. Štáty Európskej únie, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú totiž rovnaký systém zdravotného poistenia. Vo viacerých z týchto krajín je súčasťou systému aj tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú.

Prečo na cestu do zahraničia potrebujete EPZP aj komerčné poistenie?
V krajinách, ktoré uznávajú EPZP, vám komerčná poistka vykryje doplatky súvisiace s tzv. povinnou spoluúčasťou domácich poistencov. Komerčná poistka je vhodná aj na úhradu nákladov na prevoz na Slovensko alebo asistenčné služby, na ktoré sa EPZP nevzťahuje. Na ceste po štátoch mimo Európy musíte počítať s tým, že bez komerčnej poistky máte zo zákona nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Tento nárok sa vzťahuje len na náhle ochorenie alebo stav ohrozujúci život, ku ktorému dôjde v cudzine. Zdravotná poisťovňa však v takomto prípade uhradí poistencom poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť iba do výšky úhrady tejto starostlivosti v Slovenskej republike a za predpokladu, že medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, to neustanovuje inak. Keďže si myslíme, že cestovanie má byť o pozitívnych zážitkoch a nie o strese z neočakávaných situácií, vybavili sme vám cestovné poistenie so zľavou až 60 %.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Cestujete na dovolenku? Nezabudnite na zdravotné poistenie!

Zobraziť najnovšie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.