Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ePobočka


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Ukončenie eSlužby POI/IP (Poistenec/individuálny platiteľ), ZAM/PZS/DOD je možné aj priamo v konte v časti Konto – Údaje konta – Prehľad prístupových práv.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) zaviedla u svojich zazmluvnených poskytovateľov nový, elektronický spôsob predpisovania liekov. Táto služba zabezpečuje online výmenu informácií medzi informačným systémom VšZP a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, čiže recept, na ktorý lekár predpísal liek bude online zdieľaný medzi lekárom, lekárňou a nami, čím vznikne prehľad od predpisu až po vydanie lieku v lekárni. Služba slúži tiež aj ako pomôcka pre lekára pri identifikácií predpísaných liekov, ich prípadných duplicít a liekových interakciách (ide o vzájomné pôsobenie dvoch alebo viacerých liekov) konkrétneho poistenca a to ihneď po ich predpise aj výdaji v lekárni. Lekári používaním tejto služby získajú v reálnom čase informácie o konkrétnych predpísaných a vydaných liekoch daného poistenca.


Týmto systémom poistencom vytvárame podmienky pre bezpečnejšiu liečbu, pričom eRecept má primárny cieľ zvyšovať kvalitu, bezpečnosť a efektívnosť liečby pacientov. Taktiež zdravotná poisťovňa plánuje v blízkej dobe v ePobočke sprístupniť aj informácie o užívaní liekov u konkrétneho poistenca.


 

VšZP ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje poistencov, platiteľov poistného, ich zástupcov, splnomocnených či poverených osôb a pod. VšZP spracúva osobné údaje na základe zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 580/2004 Z. z.“) a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 581/2004 Z. z.“). Spracúvané osobné údaje podľa uvedených zákonov je dotknutá osoba povinná poskytnúť na účel výkonu verejného zdravotného poistenia.

V Čl. III. bod 4. Všeobecných podmienok pre poskytovanie a používanie elektronických služieb ePobočky je uvedené:
Vlastník eSlužby a používateľ eSlužby, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“ alebo „Zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasia so spracúvaním osobných údajov v Komplexnom informačnom systéme KIS VšZP, podľa týchto Všeobecných podmienok ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP, za účelom využívania eSlužieb. V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nebude registrácia vykonaná a služby ePobočky nebudú sprístupnené. Vlastník eSlužby a používateľ eSlužby môžu súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať a ukončiť tak využívanie eSlužieb prostredníctvom ePobočky a mobilnej aplikácie VšZP. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ako vyplýva z vyššie citovaných noriem, poistenec VšZP, ktorý sa chce zaregistrovať a využívať služby ePobočky, dáva VšZP súhlas (dobrovoľne) na spracúvanie osobných údajov za účelom využívania eSlužieb prostredníctvom ePobočky. Práve pre efektívne využívanie ePobočky, je dôležité, aby bol poistenec identifikovaný všeobecne použiteľným identifikátorom (rodné číslo) a zároveň, aby potvrdenie registrácie a následné eSlužby boli zasielané na jeho mailovú adresu, ktorú sám určí.
VšZP má za to, že koncentráciu uvedených údajov (mailová adresa, rodné číslo) neporušuje zákon o ochrane osobných údajov, pretože poistenec chce využívať služby ePobočky a súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov na tento účel dobrovoľne. 

Prostredníctvom ePobočky si môžete pridať maloleté dieťa a to nasledovne : po prihlásení sa do elektronických služieb (ePobočka) a zadaním pozície z Grid karty kliknete na časť „Žiadosti“ a „pridať ďalšiu osobu“.

Následne vyberiete „Pridať maloleté dieťa“ kde vyplníte údaje dieťaťa a kliknete na dokončiť.

Po spracovaní a odsúhlasení žiadosti o sprístupnenie údajov poistenca pracovníkom VšZP Vám systém zašle notifikačný e-mail a správu do schránky správ (v hornej lište aplikácie ponuka Správy). Notifikačný e-mail Vám bude zaslaný na e-mailovú adresu evidovanú na konte, skontrolujte si preto jej správnosť (prihlásený používateľ v hornej lište aplikácie v ponuke Konto -> Údaje konta).

Po aktivácii elektronických služieb Vám bol na Vami uvedenú e-mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci e-mail, kde Vám bolo uvedené aj používateľské meno - takto získate informáciu o používateľskom mene. Následne bude potrebné navštíviť stránku www.epobocka.com, kliknúť na „Zabudli ste heslo? “ a nové heslo Vám po zadaní loginu a e-mailovej adresy bude vygenerované a zaslané na Váš e-mail. Pokiaľ by ste nemohli získať informáciu o používateľskom mene, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov Vám uvedená informácia môže byť poskytnutá aj e-mailom alebo telefonicky, prípadne pri osobnom kontakte.

 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa ePobočka


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.