Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Iná oblasť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

S účinnosťou od 01.01.2017 táto oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni zaniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude oznámená zdravotnej poisťovni externým subjektom. Pokiaľ táto zmena nebude zdravotnej poisťovni oznámená (v prípade cudzinca), v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je poistenec povinný túto zmenu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní. 


Zmenu poistenec oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré potvrdí vlastnoručným podpisom alebo doložením relevantného dokladu osobne v ktorejkoľvek pobočke, či expozitúre Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), prostredníctvom pošty, emailom (skenovaným dokladom) na infolinka@vszp.sk alebo k danému úkonu poistenec môže splnomocniť inú osobu.  


Pokiaľ aktuálne disponujete preukazom poistenca, ktorý údaj o bydlisku neobsahuje, nie je potrebné vydať nový preukaz poistenca.


 

S účinnosťou od 01.01.2017 táto oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni zaniká, ak je poistenec štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Uvedená zmena bude oznámená zdravotnej poisťovni externým subjektom. Pokiaľ táto zmena nebude zdravotnej poisťovni oznámená (v prípade cudzinca), v zmysle § 23 ods. 1 písm. a)  zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je poistenec povinný túto zmenu oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní. 


Zmenu poistenec oznámi prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného, ktoré potvrdí vlastnoručným podpisom alebo doložením relevantného dokladu osobne v ktorejkoľvek pobočke, či expozitúre Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP), prostredníctvom pošty, emailom (skenovaným dokladom) na infolinka@vszp.sk alebo k danému úkonu poistenec môže splnomocniť inú osobu. Poštu odporúčame zaslať na adresu call centra: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Call centrum, Včelárska 1, 971 01 Prievidza.Na základe oznámenej zmeny na Vašu adresu trvalého bydliska bude zaslaný Náhradný certifikát preukazu poistenca, a tiež obojstranný preukaz, pričom Náhradný certifikát preukazu poistenca počas svojej platnosti plnohodnotne nahrádza preukaz poistenca. Obojstranný preukaz súčasne slúži ako preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia a európsky preukaz zdravotného poistenia, a je vystavený do 30 dní. Pôvodný preukaz poistenca nie je potrebné zdravotnej poisťovni vrátiť.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poradňa Iná oblasť


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.