Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Verejný prísľub daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá by mohla ohroziť dostupnosť poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti  jej poistencom a ktorá vznikla na základe nereálnych a nesplniteľných požiadaviek Zväzu ambulantných poskytovateľov,  ktorý odporučil svojim členom, aby nepodpísali predložené návrhy dodatku k zmluve o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., dáva týmto

verejný prísľub

všetkým poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy  a zvyšuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, že  zdravotnú starostlivosť poskytnutú od 1. 12. 2018 až do dňa uzatvorenia novej zmluvy, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za podmienok, v rozsahu a  cenách v súlade s predloženým návrhom dodatku k zmluve;

všetkým pracoviskám spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, že v  mesiaci december 2018, resp. do odvolania uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti všetky výkony indikované poskytovateľmi všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy za podmienok, ako by boli predpísané zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti;

všetkým poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, že za mesiac december 2018, resp. do odvolania uhradí poskytovateľom lekárenskej starostlivosti všetky lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny predpísané poskytovateľmi všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí sú členmi Zväzu ambulantných poskytovateľov a ktorí doposiaľ nepodpísali predložený návrh dodatku k zmluve, za podmienok, ako by boli predpísané zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH                               Ing. Milan Horváth
predsedníčka predstavenstva                              podpredseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Verejný prísľub

Zobraziť najnovšie


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.