Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zmeny od 15.06.2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Poberatelia predčasného starobného dôchodku a dohoda o vykonaní práce resp. dohoda o pracovnej činnosti

Za zárobkovú činnosť na účely zdravotného poistenia (§10b ods.1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z.) sa nepovažuje dosahovanie príjmov z dohôd o vykonaní práce resp. dohôd o pracovnej činnosti, uzatvorených s poberateľmi predčasného starobného dôchodku. Z uvedeného teda vyplýva, že tieto osoby sa na účely zdravotného poistenia nebudú považovať za zamestnancov a teda ich zamestnávateľ nebude prihlasovať a nebudú figurovať ani v  mesačných výkazoch.

Ak poberateľ predčasného dôchodku prekročí príjem z dohody o vykonaní práce resp. dohody o pracovnej činnosti stanovený príjem (príjem je určený v zákone o sociálnom poistení)  zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Príjem, ktorý je rozhodujúci pre posúdenie trvania resp. zániku nároku však neskúma zdravotná poisťovňa ale Sociálna poisťovňa.

Zamestnanec, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti (§23 ods.6 zákona č. 580/2004 Z. z.) a to z dôvodu, že ak nárok na výplatu starobného dôchodku zanikne, pričom pracuje na dohodu o vykonaní práce resp. dohodu o pracovnej činnosti, začne sa na účely zdravotného poistenia považovať za zamestnanca (nie je už splnená podmienka poberania predčasného starobného dôchodku) a teda z uvedeného vyplýva, že ho zamestnávateľ musí prihlásiť ako zamestnanca a vykazovať aj v mesačnom výkaze.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Zmeny od 15.06.2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.