Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Benefity u všeobecného lekára pre dospelých


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

VšZP uhrádza svojim poistencom preventívne prehliadky s rozsiahlejším balíkom vyšetrení, na aké majú štandardne raz za dva roky zákonný nárok z verejného zdravotného poistenia. Zdravotné benefity VšZP reflektujú rizikové faktory najčastejších ochorení s cieľom predchádzať im.

Zdravotné benefity v rámci preventívnej prehliadky

Test na okultné krvácanie

Test na okultné krvácanie - preventívne vyšetrenie zamerané na zistenie skrytého krvácania v stolici môže včas odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka. Pacient nemusí mať na začiatku ochorenia žiadne príznaky, ktoré by ho nútili vyhľadať lekára. Preto je dôležité, aby absolvoval preventívny test, ak je pozitívny, je to signál pre lekára, aby pacienta poslal na ďalšie vyšetrenia. VšZP uhrádza test na okultné krvácanie poistencom už od 40 rokov veku (zo zákona sa vyšetrenie hradí poistencom od 50 rokov veku).

Postup:

 

Vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody

Všeobecný lekár sa pri preventívnej prehliadke zameria na rizikové faktory, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku cievnej mozgovej príhody. Podľa štatistík až polovica pacientov postihnutých cievnou mozgovou príhodou do jedného mesiaca zomiera a druhá polovica sa stáva invalidnými. Pri včasnom podchytení  relevantných faktorov sa dá toto riziko zmierniť.

Postup:

 

Stanovenie pomeru krvného tlaku na nohe a ruke, tzv. ABI index

Ide o dôležité vyšetrenie z hľadiska včasnej diagnostiky ischemickej choroby dolných končatín, ktorá predpovedá pravdepodobnosť vzniku srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.
VšZP uhrádza výkon 1x za 2 roky pri preventívnej prehliadke:

  1. ak ste symptomatický pacient s podozrením na ischemickú chorobu dolných končatín (ICHDK);
  2. ak ste asymptomatický pacient nad 50 rokov s minimálne jedným rizikovým faktorom (arteriálna hypertenzia, abnormálne EKG, diabetes mellitus, obezita s BMI nad 30, fajčiari, vysoká hladina celkového cholesterolu, porucha metabolizmu lipidov, pacienti s postihnutím koronárnych alebo cerebrálnych artérií a pod.);
  3. všetkým poistencom nad 60 rokov.

Postup:

Iné benefity u všeobecného lekára pre dospelých

VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa zabezpečuje pacientom s vysokým krvným tlakom (hypertenziou) starostlivosť priamo v ambulancii všeobecného lekára. Pacient nemusí čakať ani sa objednávať k odbornému lekárovi, diagnostiku i liečbu vybraných skupín pacientov s artériovou hypertenziou komplexne zabezpečí jeho všeobecný lekár.

Všeobecný lekár poistencom VšZP taktiež poskytuje diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu tukov bez potreby objednania sa u špecialistu.

U svojho všeobecného lekára môže poistenec absolvovať aj základné predoperačné vyšetrenia. VšZP ich zazmluvnila u všeobecných lekárov ako prvá zdravotná poisťovňa na Slovensku. Bez čakania a ďalšieho objednávania k špecialistom poistenec (ak ide o pacienta bez komplikácií) absolvuje na jednom mieste všetky potrebné základné vyšetrenia, čo zvyšuje jeho komfort pri čerpaní zdravotnej starostlivosti.

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Výhody a zľavy Zdravotné benefity Benefity u všeobecného lekára pre dospelých


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.