Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zmeny od 01.05.2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Zavedenie 13. a 14.  platu a platenie zdravotných odvodov

Novelou Zákonníka práce účinnou od 01. 05. 2018 sa zavádza pri odmeňovaní zamestnanca nový inštitút a to peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov - tzv. 13. a 14. plat. Ide o dobrovoľný inštitút, v rámci ktorého má zamestnávateľ možnosť, nie povinnosť poskytnúť toto plnenie zamestnancovi.

Peňažné plnenie – 13. a 14. plat môžu byť poskytnuté aj ako odmena:

V rámci zdravotných odvodov budú platiť nasledovné pravidlá:

Vykazovanie 13. a 14. platu vo výkaze preddavkov zamestnávateľa:

V súvislosti so zavedením 13. a 14. platu došlo aj k úprave položiek mesačného výkazu a dávky 514 nasledovne:

  1. Nová položka - Suma plnenia oslobodená od platenia poistného – do uvedenej položky sa uvedie suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z  príjmov a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. (teda suma 13. resp. 14 platu najviac vo výške 500 eur).
  2. Spresnenie položky - Celková výška príjmu – vymeriavací základ zamestnávateľa do uvedenej položky sa uvádza vymeriavací základ zamestnávateľa – celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu. Uvádza sa aj u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. . Neuvádza sa suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. (t. j. neuvádza sa suma, ktorá sa uvádza v položke Suma plnenia oslobodená od platenia poistného)
  3. Spresnenie položky - Celková výška ďalších príjmov – do tejto položky sa uvádza celková výška ďalších príjmov zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č.580/2004 Z. z. Ak takýto príjem zamestnanec nemá, za obdobia pred januárom 2015 sa uvedie 0; Neuvádza sa suma peňažného plnenia, oslobodená od povinnosti platiť poistné podľa § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. a § 38em ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. (t. j. neuvádza sa suma, ktorá sa uvádza v položke Suma plnenia oslobodená od platenia poistného).

Príklady vykazovania v mesačnom výkaze:

Príklad 1:
Zamestnancovi v pracovnom pomere zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 1700 Eur. Uvedená mzda pozostáva z:

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 1200 1200 0 0 500 1200 10 4 120,00 48,00 168,00

Príklad 2:
Zamestnancovi v pracovnom pomere zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 900 Eur. Uvedená mzda pozostáva z

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 400 400 0 340 500 60 10 4 40,00 2,40 42,40

Príklad 3:
Zamestnancovi v pracovnom pomere zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 800 Eur. Uvedená mzda pozostáva z

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 400 400 0 340 400 60 10 4 40,00 2,40 42,40

Príklad 4:
Zamestnancovi v pracovnom pomere, ktorý má uzatvorenú aj dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ vyplatí vo výplate za mesiac máj 2018 mzdu vo výške 850 Eur. Uvedená mzda pozostáva z

Por.
čís.
Rodné
číslo
poistenca
Počet
dní
Celková výška príjmu vymeriavací základ zamestnávateľa Celková
výška
príjmu pre
uplatnenie
OP
Celková
výška
ďalších
príjmov
OP Suma plnenia oslobo-dená od platenia poist-ného Vymeriavací
základ
Sadzba preddavku
v %
Suma preddavku v
eurách
Preddavok
spolu
Zamest-
náteľ
Zamest-
nanec
Zamest-
návateľ
Zamest-
nanec
1   31 450 400 50 240 400 210 10 4

45,00

8,40 53,40
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia Platenie poistného Zmeny od 01.05.2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.