Preskočiť na obsah

12.08.2014 - Liečba poistencov VšZP v zahraničí v roku 2013

12.08.2014

 

V roku 2013 VšZP schválila 595 návrhov na liečbu svojich poistencov v cudzine. Z toho 571 návrhov smerovalo do niektorej z členských krajín EÚ a 24 návrhov mimo krajín EÚ. Celkové predpokladané náklady za schválené návrhy v roku 2013 boli vo výške 4 328 695 eur, čo je takmer o 14 000 eur viac ako rok pred tým.

Poistencom VšZP bola schválená liečba celkovo do 12 krajín EÚ, najviac prípadov – 411 bolo do Českej republiky, 93 do Rakúska a 42 do Nemecka. Najčastejšie išlo o pacientov, ktorí potrebovali transplantáciu pľúc, transplantáciu pečene u detí, neurochirurgické výkony a neurologické vyšetrenia, liečbu gama nožom a kybernetickým nožom, genetické vyšetrenia, ortopedické operácie, výrobu a aplikáciu tvrdých kontaktných šošoviek. K finančne najnáročnejším výkonom patria transplantácie orgánov, ktoré predstavujú tretinu z celkových predpokladaných nákladov na liečbu v cudzine. V minulom roku VšZP schválila 92 návrhov na transplantáciu orgánov v cudzine (spolu so súvisiacimi predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami), najčastejšie išlo o transplantácie pľúc - 57 a pečene - 34.

V roku 2013 začala VšZP schvaľovať ďalší finančne náročný výkon - protónovú liečbu onkologických ochorení v ČR. Celkovo v roku 2013 schválila liečbu 12 pacientom v predpokladanej výške 322 500 eur.

Liečba v zahraničí patrí do kategórie finančne náročnej zdravotnej starostlivosti, ktorú VšZP uhrádza svojim poistencom, napr. náklady na transplantáciu pečene sa pohybujú od 67 tis. eur do 155 tis. eur, náklady na transplantáciu pľúc predstavujú približne 84 tis. eur.

Bratislava, 12.8.2014

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.