Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

SEPA - Single Euro Payments Area


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Od 1. februára 2014 nastala zmena pravidiel pri domácom bezhotovostnom platobnom styku, ktorá sa dotkla všetkých, ktorí využívajú na úhradu svojich záväzkov bezhotovostný platobný styk, teda bankové účty. Zmeny vyplývajú z európskej legislatívy a sú záväzné pre všetkých, t. j. pre banky, ale aj klientov.

Čo je SEPA?

Od februára 2014 budú teda platitelia pri bezhotovostnom platobnom styku používať čísla účtov vo formáte IBAN a to z dôvodu zavedenia SEPA.

Čo je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaný tvar čísla bankového účtu, ktorý jednoznačne identifikuje krajinu, bankovú inštitúciu a číslo bankového účtu.

IBAN Vám určuje banka, v ktorej máte otvorený účet a nájdete ho aj na výpise z účtu. Tento tvar sa v súčasnosti využíva pri realizácii všetkých cezhraničných platieb.

Príklad:
SK42 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx, kde SK je kód krajiny, 42 kontrolné číslice, 8180 je kód príslušnej banky a x sú čísla účtu

Upozornenie: V prípade, že platitelia poistného využívajú na vykazovanie preddavkov na poistné a oznamovanie zmien platiteľa poistného za poistencov elektronickú formu (dávky č. 514, 590 a 601), uvádza sa tvar IBANu bez medzier a môže obsahovať maximálne 34 alfanumerických znakov.

Referencia platiteľa

Banky prechodom na SEPA zaviedli pri platbách pole s názvom referencia platiteľa. Je to údaj pre príjemcu platby, obdoba variabilného, špecifického a konštantného symbolu (VS, ŠS, KS, pozri nižšie).

V prípade, že klient chce použiť pri platbe referenciu platiteľa, odporúčaná štruktúra je:
„VS 10 znakov/ŠS 10 znakov/KS 4 znaky“
Pri úhrade preddavku na poistné za mesiac február to bude napríklad:
VS1234567890/SS0000201402/KS3558
pričom variabilný symbol ostáva pre platiteľa nezmenený.

Dôležité termíny pre platiteľov

VšZP a používanie IBANu

VšZP bude od 1. 2.2014 v korešpondencii s platiteľmi (napr. pri oznamovaní výsledkov z ročného zúčtovania poistného, pri výzvach na úhradu nedoplatkov), uvádzať čísla svojich príjmových účtov už iba v  tvare IBAN.

Na našej internetovej stránke sú zverejnené všetky príjmové účty VšZP v tvare IBAN.

Údaje potrebné na realizovanie platieb zo zahraničia sú k dispozícií v rámci identifikácie platieb.

Zároveň sme zverejnili aj upravené tlačivá na vykazovanie preddavkov na poistné pre samostatne zárobkovo činné osoby a platiteľov dividendštruktúru elektronickej dávky č. 514 pre vykazovanie preddavkov na poistné

Zavedením SEPA prevodov v tuzemsku sa nemení variabilný, špecifický a konštantný symbol. Je však na voľbe platiteľa, či platbu identifikuje prostredníctvom doteraz používaných symbolov alebo prostredníctvom referencie platiteľa (viď vyššie).

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Platitelia SEPA


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.