Preskočiť na obsah

30.01.2012 - VšZP ponúka riešenie slovenským nemocniciam

30.01.2012

„VšZP pristupuje korektne a zodpovedne k otázke navýšenia platov lekárov v nemocniciach. Dôkazom je aj fakt, že po zvýšení platieb všeobecným nemocniciam od 1.12. 2011 sa dohodla na ďalšom zvýšení platieb od 1.2. 2012 a to s ANS a o uvedenom návrhu rokuje s fakultnými nemocnicami.“

Východiská:

  • 3. decembra 2011 Vláda SR a Lekárske odborové združenie podpísali Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve
  • Mzdové nároky vyplývajúce zo schválenej i ešte neschválenej legislatívy (sestry) predstavujú potrebu dodatočných zdrojov pre systém vo výške cca 117 mil. €.
  • Podiel VšZP na trhu verejného zdravotného poistenia je 64,68%, čo predstavuje 76 mil. €.

Doteraz realizované kroky:

  • VšZP k 1.12. 2011 navýšila platby pre všeobecné nemocnice o 0, 8 mil. € mesačne, čo čiastočne pomohlo riešiť aj platy lekárov.
  • VšZP sa po sérii rokovaní so zástupcami nemocníc dohodla na ďalšom postupe zvyšovania platieb a to k 1.2. 2012; úpravy platieb k 1.4. 2012 a k 1.7. 2012 budú predmetom ďalších rokovaní.

Úprava platieb k 1.2. 2012:

Úprava zmluvných objemov pre nemocnice vo výške 2,05 mil. € mesačne (v sume je zahrnuté aj navýšenie k 1.12. 2011 vo výške 0,8 mil. €) plne pokrýva podiel VšZP, ktorý je potrebný na zvýšenie platov lekárov od 1.1. 2012.

Úprava platieb je podmienená zefektívnením vlastných nákladov jednotlivých nemocníc, ktorá však žiadnom prípade nebude mať vplyv na dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Na týchto podmienkach úpravy platieb sa dohodli obidve strany, ktoré vidia priestor na zefektívnenie v nasledovných oblastiach:

  • lieky a špeciálny zdravotnícky materiál môžu nemocnice nakupovať lacnejšie
  • redukcia zbytočne opakovaných laboratórnych vyšetrení
  • redukcia polypragmázie (viac ako 200 000 poistencov užíva viac ako 10 liekov súčasne)
  • vyhodené lieky (viac ako 97 ton ročne)

Nemocnice sa v dodatku k zmluve s VšZP zaväzujú znížiť tieto indukované náklady o 7%. Mesačne nemocnice indukujú náklady v objeme 55 mil. €, z čoho 7% predstavuje 3,8 mil. €.

VšZP bude poskytovať nemocniciam detailné informácie o ich indukovaných nákladoch, čo vytvára novú úroveň komunikácie medzi VšZP a nemocnicami.

VšZP chce týmto spôsobom motivovať nemocnice k čo najefektívnejšiemu využívaniu vzácnych zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 

Bratislava, 30.1. 2012

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.