Vyšetrenie okultného krvácania

Vyšetrenie prítomnosti skrytého krvácania v stolici u poistencov, ktorí nespĺňajú indikáciu uvedenú v prílohe č. 2 k zákonu 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

VšZP uhrádza raz za 2 roky preventívne vyšetrenie okultného krvácania v stolici u dospelých poistencov vo veku od dovŕšených 40 rokov do dovŕšených 50 rokov.
Úhrada výkonov 159a, 159z je podmienená vykonaním základnej preventívnej prehliadky, výkon 160. Interval medzi výkonom 160 a výkonmi 159a alebo 159z môže byť maximálne 3 mesiace.

Kód výkonu TOKS

Charakteristika výkonu TOKS

Výsledok výkonu TOKS

159a

Preventívne vyšetrenie na krv v stolici s použitím troch testovacích papierikov */ v rámci opatrení na včasnú diagnostiku ochorenia na rakovinu, dodatok k výkonu pod kódom 160. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti vtedy, ak ho sám uskutočnil, spolu s diagnózou Z12.1

Výkon sa vykazuje za celé preventívne vyšetrenie. Ak sa vyšetrenie vykonalo v laboratóriu, môže ho vykazovať laboratórium.

Pozitívny

159z

Preventívne vyšetrenie na krv v stolici s použitím troch testovacích papierikov * v rámci opatrení na včasnú diagnostiku ochorenia na rakovinu, dodatok k výkonu pod kódom 160. Výkon môže vykazovať lekár všeobecnej starostlivosti vtedy, ak ho sám uskutočnil, spolu s diagnózou Z12.1

Výkon sa vykazuje za celé preventívne vyšetrenie. Ak sa vyšetrenie vykonalo v laboratóriu, môže ho vykazovať laboratórium.

Negatívny

*/ VšZP akceptuje výkon 159a, 159z ak bol vykonaný s použitím akéhokoľvek štandardizovaného testu na okultné krvácanie v stolici.

Poznámka: Základnú preventívnu prehliadku, výkon 160, je možné u poistencov vo veku od dovŕšených 40 rokov do dovŕšených 50 rokov akceptovať aj ako samostatný výkon, bez súčasne poskytnutých výkonov 159a alebo 159z.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.