Aktuálne informácie

05.08.2019 Usmernenie k CN liekov - Trastuzumab a aktuálny zoznam CN liekov

Usmernenie k CN liekov - Trastuzumab
Aktuálny zoznam CN liekov od 05.08.2019

01.08.2019 Oznámenie o centrálnom nákupe lieku Faslodex a aktuálny zoznam CN liekov

Oznámenie o centrálnom nákupe lieku Faslodex
Aktuálny zoznam CN liekov od 01.08.2019

31.07.2019 Oznámenie o postupe pri objednávaní lieku Betaferon  a Blitzima

Oznámenie o postupe pri objednávaní lieku Betaferon 250 
Oznámenie o postupe pri objednávaní liekov Blitzima 100  a Blitzima 500 

19.07.2019 Oznámenie k úhrade lieku Herceptin od 1.7.2019 do 31.8.2019

Oznámenie k úhrade lieku Herceptin od 1.7.2019 do 31.8.2019

09.07.2019 Usmernenie k CN liekov - Interferón beta-1b a aktuálny zoznam CN liekov

Usmernenie k CN liekov - Interferón beta-1b
Aktuálny zoznam CN liekov od 09.07.2019

20.6.2019 Usmernenie k CN liekov – účinná látka Rituximab (Mabthera) a aktuálny Zoznam CN liekov

Usmernenie k CN liekov – účinná látka Rituximab (Mabthera)
Aktuálny zoznam CN liekov od 20.06.2019

Oznámenie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu VšZP so spoločnosťami Medirex a.s. a Medicyt s.r.o.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. s účinnosťou od 05.06.2019 pokračuje so spoločnosťou Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o. v zmluvnom vzťahu vo všetkých odboroch, ktoré boli naposledy zmluvne dohodnuté. Zdravotnícke zariadenia tak môžu naďalej zasielať vzorky poistencov VšZP našim zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ku ktorým patrí aj spoločnosť Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o.

List - Oznámenie o pokračovaní v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o.

31.05.2019 - Medirex a Medicyt ukončili zmluvný vzťah s VšZP

Spoločnosti Medirex a Medicyt ukončili 31.05.2019 zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. (VšZP). Spoločnosti, ktoré  zabezpečujú laboratórnu diagnostiku vzniesli na rokovaniach také finančné požiadavky, ktorým VšZP nemohla vyhovieť.  

Od 1. júna 2019 bude VšZP po schválení uhrádzať spoločnostiam Medirex a Medicyt  laboratórne vyšetrenia vykonané v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladáme, že pre hospitalizovaných poistencov v ústavných zdravotníckych zariadeniach  bude úhrada laboratórnych vyšetrení takmer stopercentná. Spoločnostiam Medirex a Medicyt nebude VšZP uhrádzať laboratórnu diagnostiku vykonanú v rámci preventívnej a odkladnej, plánovanej zdravotnej starostlivosti.  

Dnešným dňom informujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení zmluvného vzťahu s Medirexom  a Medicytom a súčasne ich žiadame, aby laboratórne vzorky zasielali ostatným zmluvným partnerom VšZP. VšZP má so zvyšnou časťou sektora laboratórnej diagnostiky, ktorá predstavuje 75% trhu, zmluvy podpísané. Jediným poskytovateľom, s ktorým sa nedokázala dohodnúť boli spoločnosti Medirex a Medicyt.

VšZP dnes znáša dôsledky zlého nastavenia financovania sektora zdravotníctva. Neprajeme si takýto vývoj, neprajeme si, aby poistenec znášal dôsledky nestability sektora a veríme v skorú nápravu. Aj VšZP prispeje k efektivite realizovaním návrhu úsporných opatrení Hodnoty za peniaze, aby stabilizovala ekonomickú situáciu aj do budúcnosti.

List na SVaLZ - Oznámenie o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Medirex, a.s a Medicyt, s.r.o

List na ÚZZ - Oznámenie o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Medirex, a.s. a Medicyt, s. r. o. od 1.6.2019

5.3.2019 Aktuálny zoznam CN liekov

Aktuálny zoznam CN liekov od 05.03.2019

28.2.2019 Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Mabthera a Herceptin a aktuálny Zoznam CN liekov

Oznámenie o ukončení centrálneho nákupu lieku Mabthera a Herceptin
Aktuálny zoznam CN liekov od 28.02.2019

6.2.2019 Oznámenie o ukončení CN lieku Revlimid a aktuálny Zoznam CN liekov

Oznámenie o ukončení CN lieku Revlimid
Aktuálny zoznam CN liekov od 06.02.2019

18.1.2019  Oznámenie o CN lieku NutropinAq a aktuálny Zoznam CN liekov

Oznámenie o CN lieku NutropinAq
Aktuálny zoznam CN liekov od 18.1.2019

14.1.2019  Oznámenie o CN lieku Cerezyme a aktuálny Zoznam CN liekov

Oznámenie o CN lieku Cerezyme
Aktuálny zoznam CN liekov od 14.1.2019

8.11.2018  Oznámenie o CN lieku LEMTRADA a aktuálny Zoznam CN liekov.

Oznámenie o CN lieku Lemtrada
Aktuálny zoznam CN liekov od 8.11.2018

24.10.2018 Aktuálny zoznam CN liekov

Aktuálny zoznam CN liekov od 24.10.2018

1.10.2018 doplatok na liek Remicade.

Oznámenie k doplatku za liek Remicade

18.9.2018 Usmernenie k doplatku poistenca na liek Remicade.

Usmernenie k doplatku poistenca na liek Remicade

7.8.2018 Aktuálny zoznam CN liekov.

Aktuálny zoznam CN liekov od 7.8.2018

16.7.2018 Oznámenie o CN liekov Stelara a Inflectra a Aktuálny zoznam CN liekov.

Oznámenie o CN liekov Stelara a Inflectra
Aktuálny zoznam CN liekov od 16.7.2018

8.6.2018 Aktuálny zoznam CN liekov.

Aktuálny zoznam CN liekov od 8.6.2018

28.5.2018 Zmena v CN lieku REVLIMID a ukončenie CN liekov Enbrel, Cimzia a Simponi.

Oznámenie o CN lieku Revlimid
Oznámenie o ukončení CN liekov Enbrel, Cimzia a Simponi

17.5.2018 Zmena v CN lieku PEMETREXED

Oznámenie o CN lieku Pemetrexed
Aktuálny zoznam CN liekov od 17.5.2018

3.5.2018 Zmena v CN lieku LEMTRADA.

Oznámenie o ukončení CN lieku Lemtrada
Aktuálny zoznam CN liekov od 3.5.2018

1.3.2018 Úhrada liekov nad rámec kategorizácie od 1.1.2018

Informácia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a držiteľov registrácie - Úhrada liekov nad rámec kategorizácie od 1.1.2018

26.2.2018 Zmena v CN lieku LUCENTIS a EYLEA.

Oznámenie o ukončení CN lieku Lucentis a Eylea
Aktuálny zoznam CN liekov od 26.2.2018

11.1.2018 Zmena v CN lieku XOLAIR

Oznámenie PZS CN Xolair

9.1.2018 Zoznam CNL od 9.1.2018

Aktuálny zoznam CN liekov od 9.1.2018

19.12.2017 Zoznam CNL od 19.12.2017

Aktuálny zoznam CN liekov od 19.12.2017

04.12.2017 Zoznam CNL od 1.12.2017

Oznámenie o CN lieku Gilenya
Aktuálny zoznam CN liekov od 1.12.2017

21.11.2017 Aktuálny zoznam CN liekov.

Aktuálny zoznam CN liekov od 21.11.2017

23.10.2017 Zmena v CN lieku TYSABRI.

Oznámenie o CN lieku Tysabri
Aktuálny zoznam CN liekov od 23.10.2017

9.10.2017 Zmena v CN lieku LEMTRADA.

Oznámenie o CN lieku LEMTRADA

29.9.2017 Zmena v CN lieku REMICADE

Oznámenie o CN lieku Remicade
Aktuálny zoznam CN liekov od 29.09.2017

21.7.2017 Zmena v CN lieku  Vectibix

Oznámenie o CN lieku Vectibix
Aktuálny zoznam CN liekov od 21.07.2017

21.6.2017 Zmena v CN liekov Cimzia, Vectibix a Cerezyme

Informácie o CN liekov Cimzia, Vectibix a Cerezyme
Aktuálny zoznam CN liekov od 21.06.2017

16.6.2017 Zmena v CN liekov Enbrel, Simponi, Vidaza a Nuwiq.

Informácie o CN Enbrel, Simponi, Vidaza a Nuwiq (pdf)
Aktuálny zoznam CN liekov od 16.06.2017(pdf)

8.6.2017 Zmena v CN liekov Lucentis, Eylea a Imbruvica.

Informácie o CN Imbruvica (pdf)
Doplňujúce informácie k CN liekov Lucentis a Eylea(pdf)

31.5.2017 Zmena v CN liekov Lucentis a Eylea.

Informácie o CN Lucentis Eylea (pdf)
Aktuálny zoznam CN liekov od 31.05.2017(pdf)

18.5.2017 Aktuálny zoznam CN liekov.

Aktuálny zoznam CN liekov od 18.05.2017 (pdf)

16.5.2017 Zmena v CN liekov Lucentis, Eylea, Imbruvica, Enbrel, Simponi, Cimzia, Vidaza, Vectibix, Cerezyme a Nuwiq.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Lucentis, Eylea, Imbruvica, Enbrel, Simponi, Cimzia, Vidaza, Vectibix, Cerezyme a Nuwiq.
Oznámenie o zmene (pdf)

7.4.2017 Zmena v CN lieku Haemate P.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu lieku Haemate P.
Oznámenie o zmene (pdf)

31.1.2017 Zmena v CN liekov Tysabri a Plegridy.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Tysabri a Plegridy
Oznámenie o zmene (pdf)
Aktuálny zoznam CN liekov od 31.01.2017 (pdf)

26.1.2017 Aktuálny zoznam CN liekov

Aktuálny zoznam CN liekov od 26.01.2017

 

17.1.2017 Zmena v CN liekov Remicade a Remsima.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Remicade a Remsima.
Oznámenie o zmene (pdf)
Aktuálny zoznam CN liekov od 17.01.2017 (pdf)

21.12.2016 Zmena v CN liekov Velcade a Bortezomib Accord.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Velcade a Bortezomib Accord.
Oznámenie o zmene (pdf)

26.10.2016 Zmena v CN lieku FASLODEX.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu lieku FASLODEX.
Oznámenie o ukončení (pdf)

9.9.2016 Očkovanie proti chrípke.

Vážený poskytovateľ,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. si v dnešnej dobe čoraz viac uvedomuje dôležitosť prevencie vzniku vážnych ochorení vzhľadom na význam zachovania zdravia poistenca, jeho kvality života, ale aj ako jednu z možných ciest ovplyvňovania nákladov na poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Z finančných prostriedkov kladného hospodárskeho výsledku za predchádzajúce roky VšZP vytvorila osobitný Fond zdravotnej starostlivosti, z ktorého budú uhrádzané náklady za vakcínu proti chrípke aj u tých poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia o očkovanie záujem.

VšZP aj naďalej, v sezóne 2016/2017, uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania u všetkých poistencov, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis:

 1. Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia, uvedené v zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
 2. Pre zabezpečenie úhrady vakcíny proti chrípke u poistencov, ktorí nespĺňajú podmienky indikačného obmedzenia pre úhradu na základe verejného zdravotného poistenia, ale prejavia záujem o očkovanie a všeobecný lekár očkovanie proti chrípke indikuje, VšZP v záujme prevencie závažného ochorenia vakcínu proti chrípke uhradí za rovnakých podmienok uvedených v odseku 1. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a výkon očkovania vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
 3. Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou bude uhradené v rámci kapitácie.
 4. Úhrada vakcín proti chrípke bude realizovaná maximálne vo výške úhrady zdravotnou poisťovňou podľa aktuálne platného zoznamu kategorizovaných liekov.

20.06.2016 Zmena v CN lieku Velcade.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu lieku Velcade.
Oznámenie o ukončení (pdf)

23.05.2016 Zmena v CN lieku Remicade.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu lieku Remicade.
Oznámenie o ukončení (pdf)

11.05.2016 Zmena v CN lieku Tysabri.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu lieku Tysabri.
Oznámenie o zmene (pdf)
Aktuálny zoznam CN liekov od 11.05.2016 (pdf)

24.2.2016 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

18.02.2016 Zmena v CN lieku Erbitux.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu lieku Erbitux.
Aktuálny zoznam CN liekov od 24.02.2016 (pdf)

27.01.2016 Zoznam CN liekov

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Betaferon a Extavia.
Aktuálny zoznam CN liekov od 01.01.2016 (pdf)

23.11.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 19 a č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 19 - Protokol o začatí a kontrole liečby psoriázy a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

10.11.2015 Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 - Protokol o začatí a kontrole liečby metastázujúceho kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

09.11.2015 Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 10.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby a č. 10 - Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu.

01.11.2015 Zmena v CN liekov Wilate a RoActemra.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Wilate a RoActemra.
Aktuálny zoznam CN liekov od 01.11.2015 (pdf)

02.09.2015 Zmena v CN lieku Copaxon

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu lieku Copaxon.
Aktuálny zoznam CN liekov od 02.09.2015 (pdf)

08.07.2015 Zmena v CN liekov Betaferon a Extavia

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Betaferon a Extavia.
Aktuálny zoznam CN liekov od 08.07.2015 (pdf)

25.6.2015 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 14 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 14 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby DEM a vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 13 - Protokol o začatí a kontrole anti VEGF liečby VPDM.

23.6.2015 Zmena v CN liekov Herceptin Mabthera, Velcade a  Faslodex

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Herceptin, Mabthera, Velcade a Faslodex.
VšZP, a.s. začne od

 • 1.7.2015 centrálny nákup liekov Mabthera, kódy 59839, 46130 a 9687A, a Herceptin , kódy 05959, 6957A.
 • 7.7.2015 centrálny nákup lieku Velcade, kód 40531, a Faslodex, kód 40812.

Zásoby liekov nakúpené vo vlastnej réžii je potrebné spotrebovať do 30.9.2015.
Spôsob objednávania ostáva nezmenený.
Aktuálny zoznam CN liekov od 23.6.2015 (pdf)

9.6.2015 - Zaradenie protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 29 A.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme zaradili vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 29 A - Protokol o začatí a kontrole liečby symptomatických kostných metastáz kastračne rezistentného karcinómu prostaty.

22.5.2015 Zmena v CN lieku Avastin

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Avastin. Od 1.6.2015 začína VšZP centrálny nákup lieku AVASTIN 25 mg/ml , kódy C42389 a  C42415. Liek bude dodávať spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. PZS môže zasielať požiadavky na dodanie potrebného počtu balení uvedeného lieku mailom od 25.05.2015 na odbor centrálnych nákupov. Lieky budú PZS dodávané od 1.6.2015.
Lieky, nakúpené vo vlastnej réžii, je potrebné spotrebovať najneskôr do 31.7.2015.
Aktuálny zoznam CN liekov od 22.5.2015 (pdf)

21.4.2015 Zmena v CN liekov Mabthera, Herceptin a Avastin

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zmene centrálneho nákupu liekov Mabthera, Herceptin a Avastin.
Oznámenie o zmene (pdf)

25.3.2015 Aktuálny zoznam CN liekov od 25.3.2015

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zverejnení aktuálneho zoznamu CN liekov od 25.3.2015.
Aktuálny zoznam CN liekov od 25.3.2015 (pdf)

25.3.2015 Ukončenie CN liekov Vectibix, Velcade a  Faslodex

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu liekov Vectibix, Velcade a Faslodex.
Oznámenie o ukončení (pdf)

9.3.2015 Aktuálny zoznam CN liekov od 9.3.2015

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zverejnení aktuálneho zoznamu CN liekov od 9.3.2015.
Aktuálny zoznam CN liekov od 9.3.2015 (pdf)

9.3.2015 Ukončenie CN lieku Mabthera

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu lieku Mabthera.
Oznámenie o ukončení - Mabthera (pdf)

24.2.2015 Aktuálny zoznam CN liekov od 1.3.2015

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o zverejnení aktuálneho zoznamu CN liekov od 1.3.2015.
Aktuálny zoznam CN liekov od 1.3.2015 (pdf)

23.2.2015 Ukončenie CN lieku Macugen, Actilyse a Metalyse

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu lieku Macugen, Actilyse a Metalyse.
Oznámenie o ukončení - Macugen (pdf)
Oznámenie o ukončení - Actilyse a Metalyse (pdf)

18.2.2015 Ukončenie CN lieku Lucentis

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ukončení centrálneho nákupu lieku Lucentis. 
Oznámenie o ukončení (pdf)

6.2.2015 Ukončenie CN liekov Avastin a Herceptin

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o dočasnom ukončení centrálneho nákupu liekov Avastin a Herceptin
Oznámenie o ukončení (pdf)

10.12.2014 – Centrálny nákup lieku Actilyse

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ukončí k 31.12.2014 centrálny nákup lieku Actilyse 20 mg, kód 93649, a Actilyse 50 mg, kód 93650.
Oznámenie o ukončení (pdf)

 

1.8.2014 - Aktualizácia protokolu o začatí a kontrole liečby - č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

27.5.2014 - Centrálny nákup onkologického lieku Herceptin

S účinnosťou od 26.5.2014 bude Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečovať centrálny nákup onkologického lieku:

Herceptin 600 mg/ 5ml injekčný roztok , kód 6957A, ATC L01XC03

S účinnosťou od 10.6.2014 bude Všeobecná zdravotná poisťovňa zabezpečovať centrálny nákup:

 1. ReFacto AF 1000 IU, prášok a rozpúšťadlo na inj. roztok, kód 13141
 2. ReFacto AF 500 IU, prášok a rozpúšťadlo na inj. roztok, kód 13142
 3. ReFacto AF 250 IU, prášok a rozpúšťadlo na inj. roztok, kód 13143

Zoznam CLN k 10.6.2014

28.4.2014 - Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 2 a č. 4.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolov o začatí a kontrole liečby č. 2 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu prsníka a č. 4 - Protokol o začatí a kontrole liečby karcinómu hrubého čreva.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 a 13.

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 25 – Protokol na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie a č. 13 – Protokol o začatí a kontrole liečby vekom podmienenej degenerácie makuly.

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Lieky, ktoré VšZP nakupuje centrálne

S účinnosťou od 1.3. 2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa rozšíri centrálny nákup o ďalšie onkologické lieky, ktoré bude zabezpečovať pre svojich poistencov :

 1. Erbitux, sol inf.1x20 ml(5 mg/ml), kód C40890, ATC L01XC06
 2. Vectibix, con inf 1x5 ml (20mg/ml), kód C47011, ATC L01XC08
 3. Vectibix, con inf 1x20 ml(20mg/ml), kód C47013, ATC L01XC08

S účinnosťou od 15.4. 2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa rozšíri centrálny nákup o lieky RoActerma, ktoré bude zabezpečovať pre svojich poistencov :

 1. RoActemra con inf 1x10ml/ 200mg, kód C64989, ATC L04AC07
 2. RoActemra con inf 1x20ml/ 400mg, kód C64991, ATC L04AC07
 3. RoActemra con inf 1x4ml/ 80mg, kód C64984, ATC L04AC07

Zoznam centrálne nakupovaných liekov od 15.4.2014

Úhrada očkovacích látok v mesiaci január 2013 – prechodné obdobie - informácia

Pre poskytovateľov VLD, VLDD:

Dňom 1.1.2013 vstúpila do platnosti novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, v znení neskorších predpisov. Na základe § 98a predmetného zákona sa lieky určené na očkovanie nepovažujú za lieky, ktorým bol určený osobitný spôsob úhrady.

Platná legislatíva neurčuje prechodné obdobie na úhradu predmetných liekov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., v rámci ústretovosti voči dotknutým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí si zaobstarali očkovacie látky podľa legislatívy platnej do 31.12.2012 a nestihli ich do uvedeného termínu aplikovať, bude v mesiaci január 2013 uhrádzať očkovacie látky, určené na povinné očkovanie, aj ako pripočítateľnú položku k výkonu.

Podmienkou na úhradu je fakturovanie predmetných očkovacích látok v osobitnej dávke.

Prechodné obdobie platí od 1.1.2013 do 31.1.2013. Po tomto termíne nebude úhrada predmetných liekov ako pripočítateľnej položky k výkonu akceptovaná.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 02

Tlačivá nájdete na "Tlačivá"

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby - č. 11

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzor protokolu o začatí a kontrole liečby č. 11. - Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom.

Tlačivo protokolu: 11. Protokol o začatí a kontrole liečby závažnej astmy liekom

Úhrada očkovacích látok od 1.1.2013 - informácia

Dňom 1.1.2013 vstupuje do platnosti novela zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, v znení neskorších predpisov. Na základe § 98a predmetného zákona sa za lieky, ktorým bol určený osobitný spôsob úhrady, nepovažujú lieky podľa § 98, ods. 5, určené na očkovanie a depotné antipsychotiká.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., v súlade s hore uvedenou platnou legislatívou, bude od 1.1.2013 uhrádzať očkovacie látky, určené na povinné očkovanie lekárni, po predpísaní na lekársky predpis. Úhrada osobitným spôsobom, ako pripočítateľná položka k výkonu, od uvedeného termínu nebude akceptovaná.
Prípadné zásoby predmetných vakcín na ambulancii je potrebné aplikovať a fakturovať najneskôr do 31.12.2012.

Aktualizácia protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21 až 24

Upozorňujeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že sme aktualizovali vzory protokolov o začatí a kontrole liečby č. 21; 22; 23; 24.
Vzory protokolov o začatí a kontrole liečby 2012

Protokol pre liek SYNAGIS
Synagis je indikovaný na prevenciu závažného ochorenia dolných dýchacích ciest vyžadujúceho hospitalizáciu, ktoré je vyvolané respiračným syncyciálnym vírusom (RSV) u detí s vysokým rizikom ochorenia RSV.
Tlačivo protokolu: PROTOKOL na zaradenie do imunoprofylaxie RSV infekcie

Pravidlá vykazovania laboratórnych výkonov

V záujme účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., bude poisťovňa pri revíznych kontrolách postupovať podľa pravidiel uznávania laboratórnych výkonov uvedených v tabuľke pod názvom „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“.
Poskytovateľ bude doteraz vykazované „podobné vyšetrenia“ vykazovať pod novými kódmi podľa tabuľky uvedenej v tabuľke uvedené pod názvom „Pravidlá uznávania podobných vyšetrení“

Informácia k uznávaniu laboratórnych vyšetrení od 1.1.2013

VšZP na základe pripomienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aktualizovala dodatok č. 1 k Všeobecným zmluvným podmienkam „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“ (ďalej len „dodatok VZP“), ktorý je zverejnený na webovom sídle poisťovne. Poisťovňa bude od 1.1.2013 postupovať pri vykazovaní SVLZ výkonov v zmysle platnej zmluvy. To znamená, že vykazované laboratórne výkony musia byť v súlade s odbornosťami uvedeným v stĺpci pod názvom „odbornosť laboratória“ a „odbornosť lekára“ (vysokoškolský pracovník v laboratóriu). V prípade, ak odbornosť indikujúceho lekára nebude v súlade s dodatkom zmluvy, revízny pracovník VšZP bude následne nad otvorenou faktúrou posudzovať opodstatnenosť vykázanej zdravotnej starostlivosti.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.