Informácie pre lekárne

Služba eRecept je dostupná pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS) a v časovom predstihu im prináša reálny benefit elektronizácie zdravotníctva. Pre ambulantných lekárov, nemocnice aj lekárne ide o revolučný posun smerom k využívaniu nástrojov informačnej doby.

Aký je prínos pre lekáreň?

Služba jednoznačne zníži administratívu, postupom času odstráni posielanie lekárskych predpisov do poisťovne a skráti splatnosť faktúry za lieky vydané prostredníctvom elektronického lekárskeho predpisu na 5 pracovných dní.

Ako je vnímaný projekt eRecept poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, ktorí túto službu využívajú?

Pozitívne. VšZP zaznamenáva každý mesiac nárast počtu používateľov eReceptu o stovky ambulancií a lekární.

Bude služba eRecept rozšírená aj pre poskytovateľov ambulantnej a ústavnej starostlivosti?

VšZP od februára 2017 aktívne zapája ambulancie zmluvných partnerov s cieľom čo najskôr dosiahnuť používanie eReceptu u cca 80% poskytovateľov.

Akým spôsobom bude systém sprístupňovať informáciu poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti ohľadom poistencov – dlžníkov na zdravotnom poistení, poistencov s nárokom na neodkladnú zdravotnú starostlivosť?

Overenie poistenca je dostupné online v reálnom čase. Služba umožňuje PZS overiť stav podľa aktuálne platných záznamov v registroch zdravotnej poisťovne, či je daný poistenec poistencom VšZP a či má nárok na odkladnú/neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Štandardne je overenie realizované k aktuálnemu dňu. Avšak stav je možné overiť aj k vybranému dátumu v minulosti.

Aktivácia služby

Správu prístupov pre eRecept si môže aktivovať každý používateľ ePobočky s aktivovanou Službou PZS Prehľad alebo PZS Komplet. Pokiaľ nemáte vytvorené konto, môžete oň požiadať na adrese www.epobocka.com. Naši vzťahoví manažéri vám radi pomôžu s aktiváciou, môžete nás kontaktovať emailom na erecept@vszp.sk

Aktivácia služby

Správu prístupov pre eRecept si môže aktivovať každý používateľ ePobočky s aktivovanou Službou PZS Prehľad alebo PZS Komplet. Pokiaľ nemáte vytvorené konto, môžete oň požiadať na adrese www.epobocka.com.

Dodávatelia informačných systémov pre eRecept:

  • NRSys,
  • P&P Počítače a Programovanie,
  • PharmaServis,
  • Počítačové služby.
  • LGR electronic

S ostatným dodávateľmi naďalej prebiehajú intenzívne rokovania o pripojení.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.