Podmienky zdravotného poistenia

Formulár E106EU/S1EU predkladajú osoby zamestnané, alebo samostatne zárobkovo činné v iných členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku, ktorí majú bydlisko v Slovenskej republike (SR). Tento formulár im zakladá nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu v SR na náklady vydávajúceho štátu EÚ. Uvedené sa týka aj ich nezaopatrených rodinných príslušníkov s bydliskom v SR, ktorí sa rovnako stávajú poistencami zdravotnej poisťovne v inom štáte EÚ, v ktorom je poistený nositeľ. Nositeľ má právo zaregistrovať si bydliskový formulár v poisťovni, ktorú si vyberie, a to bez ohľadu na skutočnosť, v ktorej poisťovni na Slovensku bol predtým poistený. Avšak celá rodina v prípade existencie nezaopatrených rodinných príslušníkov (NRP) musí byť registrovaná v jednej zdravotnej poisťovni. V roku 2004 uzavreli slovenské zdravotné poisťovne medzi sebou dohodu o uprednostňovaní postupu, že sa osoby budú registrovať v poisťovni, v ktorej bol poistený nositeľ, kvôli kontinuite, aby sa súčasne s registráciou formulára ukončila aj predchádzajúca poistka. Tento postup však nie je podmienkou, ale platí, že pracovník i všetci jeho NRP musia byť registrovaní v tej istej zdravotnej poisťovni, ktorú počas platnosti nárokového formulára E106EU nemôžu zmeniť.

Registráciou NRP na formulári E106EU nedochádza k zmene zdravotnej poisťovne, ale k zániku verejného zdravotného poistenia v SR. Všetci NRP sa od dátumu registrácie stávajú poistencami zahraničnej zdravotnej poisťovne a ďalej sa na nich vzťahuje legislatíva daného štátu.
Poistencom iného ČŠ EÚ napr. zamestnancom, samostatne zárobkovo činnej osobe, nezaopatreným rodinným príslušníkom, dôchodcom sa tieto príjmy nezohľadňujú pri určení štátu uplatniteľnej legislatívy a prípadný odvod z tohto príjmu má byť riešený v zmysle legislatívy štátu, v ktorom je osoba aktuálne poistená, čiže osoba sa späť do slovenskej zdravotnej poisťovne neprihlasuje a neodvádza z uvedeného príjmu poistné.
Prvá Predchádzajúca 1 2
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.