Preskočiť na obsah

Zmeny od 30.12.2018

VšZP si dovoľuje upozorniť poistencov na zmeny súvisiace  s novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení účinnou od 30. 12. 2018.

Aktualizácia oznamovacích povinností poistenca

Pri plnení oznamovacích povinností poistenca nastáva zmena pri osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov. V tomto prípade treba k oznámeniu poistenca/platiteľa poistného priložiť čestné vyhlásenie, že neexistuje iná osoba, za ktorú je podľa § 11 ods. 7 písm. c)  alebo m) zákona č. 580/2004 Z. z. platiteľom poistného štát, alebo iná osoba, za ktorú je platiteľom poistného štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa. Rovnaká zmena nastáva pri osobe, ktorá opatruje inú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na základe posudku vydaného podľa osobitného predpisu, alebo blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb, resp. v zdravotníckom zariadení. Aj v tomto prípade poistenec k oznámeniu poistenca platiteľa poistného priloží čestné vyhlásenie, že neexistuje iná osoba, za ktorú je platiteľom poistného štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby.

Zrušenie poplatku za výpis z účtu poistenca

Novelou zákona č. 581/2004 Z .z. sa od 30.12.2018 ruší poplatok za vydanie výpisu z účtu poistenca.

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.