Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Buďte informovaní

Vyhľadať najbližšiu pobočku
 

Vyhrajte zájazd podľa vlastného výberu

Absolvujte aspoň jednu preventívnu prehliadku a vyhrajte 1 z 8 zájazdov podľa vlastného výberu v hodnote 2 000 €. Vďaka preventívnej prehliadke si môžete užiť prehliadku historických pamiatok, múzeí, hradov alebo zaslúžený oddych na pláži. V každom slovenskom kraji vyžrebujeme 1 výhercu zájazdu.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poistenci VšZP starší ako 18 rokov, ktorí v období od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2019 absolvujú aspoň jednu preventívnu prehliadku buď u všeobecného lekára, stomatológa, gynekológa, alebo urológa a vyplnia a odošlú najneskôr 31. januára 2020 online súťažný kupón alebo odošlú vyplnený súťažný kupón najneskôr 31. januára 2020 (rozhodujúci bude dátum odtlačku podacej pečiatky na obálke) na adresu (obálka musí byť označená heslom „SÚŤAŽ“):

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
odbor marketingu a komunikácie
Panónska cesta 2
851 04 Bratislava

Všeobecné podmienky súťaže

Súťažný formulár

Vyznačte, prosím, u akého lekára ste absolvovali preventívnu prehliadku v termíne od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2019.

Poučenie:
Ak nesúhlasíte so VPS (bod 1), nebudeme Vás môcť do súťaže zaradiť. Rovnako to platí aj vtedy, ak Váš súhlas so spracúvaním odvoláte pred 30.04.2020. Súhlas so spracúvaním Vašej emailovej adresy na marketingové účely (bod 2) je dobrovoľný, pričom jeho neudelenie Vás zo súťaže nevyradí. Súhlas, alebo aj oba súhlasy môžete kedykoľvek odvolať, pričom ich odvolanie nemá spätné účinky. Všetky informácie a oznámenia podľa článkov 12 a 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vrátane možnosti odvolania súhlasu, VšZP ako prevádzkovateľ zverejňuje na www.vszp.sk/oou a sú dostupné na všetkých klientskych pracoviskách.

 

Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.