Vyplnenú žiadosť s požadovanými prílohami, nám zašlete priamo na Generálne riaditeľstvo VšZP, Odbor liečby v cudzine alebo do pobočky VšZP v mieste Vášho bydliska. Žiadosť vypĺňate Vy a Váš ošetrujúci lekár, ktorý odôvodní potrebu liečby v cudzine a následne sa k nej vyjadrí klinické pracovisko. Detailnejšie tu