Preskočiť na obsah

Informácia pre poistencov zaradených na čakacie listiny

Čakacie listiny môže zdravotná poisťovňa vytvárať len na plánovanú zdravotnú starostlivosť, teda takú zdravotnú starostlivosť, ktorú je možné odložiť. Na základe Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.412/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o plánovanej zdravotnej starostlivosti a o tvorbe zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Zoznam“), sa do zoznamu zaraďujú iba poistenci pre vybrané choroby, ktoré si vyžadujú plánovanú operáciu alebo invazívny výkon. Vybrané choroby sú rozdelené do nasledovných troch skupín:

  1. Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (kód diagnózy H25, H26, H28)
  2. Choroby obehovej sústavy (kód diagnózy I05 až I10, I20, I23 až I25, I34 až I37, I42, I43, I47 až I50, I70 až I74, I83, Q21, Q23, Q25)
  3. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky (kód diagnózy M16, M17, M40 až M43)
  4. Rutinné rádiologické vyšetrenie – mamogram (kód diagnózy Z01.6)
  5. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (kód diagnózy Q35, Q37)
  6. Tyreotoxikóza – hyperfunkcia (kód diagnózy E05)

Ošetrujúci lekár na základe Vášho zdravotného stavu rozhodne o pravdepodobnom termíne operačného výkonu a zároveň Vám zodpovie prípadné otázky. Po Vašom písomnom súhlase vypíše Návrh na zaradenie do Zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti (vyhotovuje sa vo dvoch exemplároch). Prvopis návrhu odovzdá ošetrujúci lekár Vám, ako doklad o zaradení do zoznamu a kópia ostáva založená vo Vašej zdravotnej dokumentácii. Zoznam je v podstate poradovník, ktorý sa tvorí vtedy, ak nemocnica nemá dostatočné kapacity poskytovať zdravotnú starostlivosť priebežne. So zdravotnou poisťovňou komunikuje Váš ošetrujúci lekár. Na základe Vášho zdravotného stavu, poradia a kapacitných možností zdravotníckeho zariadenia VšZP potvrdí nemocnici pravdepodobný termín plánovanej hospitalizácie. O termíne Vás bude informovať Váš ošetrujúci lekár. 

Čakacia doba na plánovanú hospitalizáciu je rôzna a závisí od nemocnice a ochorenia, pre ktoré ste boli zaradený do Zoznamu. V prípade, že sa Váš zdravotný stav zhorší a potrebujete neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potrebná liečba vám bude poskytnutá bez ďalšieho čakania.

V prípade Vašej písomnej alebo ústnej požiadavky VšZP poskytuje informácie o možnosti poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti u iného poskytovateľa s kratšou dobou čakania pre príslušnú diagnózu.

Zobraziť čakacie listiny podľa zdravotného výkonu

Po výbere jedného zo zdravotných výkonov sa vám zobrazia jednotlivé pracoviská s aktuálnym počtom čakajúcich a priemernou dobou čakania čakajúcich v dňoch pre dané pracovisko.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.