Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Postup pri potvrdzovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Doručovanie žiadosti o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení

 1. Nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „nezmluvný poskytovateľ“), ktorý poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť poistencovi VšZP, doručí pobočke VšZP v mieste svojho sídla „Žiadosť nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ (ďalej len „Žiadosť“) Žiadosť musí mať písomnú formu. Vzor tlačiva –Žiadosti, je na internetovej stránke v časti „Pre poskytovateľov“, časť „Zdravotná starostlivosť“.
 2. V žiadosti žiada o potvrdenie skutočnosti, či ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je poistencom VšZP.
 3. V žiadosti nezmluvný poskytovateľ uvedie podrobné zdôvodnenie poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti (objektívne vyšetrenie, epikríza - zhrnutie prípadu, prípadne predpokladaný rozsah neodkladnej zdravotnej starostlivosti, vrátane odborných vyšetrení a SVLZ výkonov). K žiadosti doloží výsledky všetkých odborných vyšetrení a SVLZ výkonov.
 4. Za doručenie žiadosti sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.
 5. Žiadosť doručuje nezmluvný poskytovateľ :
  1. v pracovných dňoch do 24 hodín od poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti príslušnej pobočke VšZP,
  2. v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a sviatkov príslušnej pobočke v prvý pracovný deň po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
  3. Kontaktné čísla a e-mailové spojenia krajských pobočiek sú na webovej stránke www.vszp.sk

Potvrdzovanie žiadosti o úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení

Na základe písomnej žiadosti nezmluvného poskytovateľa krajská pobočka najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti vydá stanovisko, v ktorom sa vyjadrí, či bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť. Stanovisko potvrdí na tlačive: „Stanovisko krajskej pobočky VšZP k žiadosti nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o potvrdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti“. Potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu. Za doručenie Stanoviska (potvrdenia) sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou.

Posúdenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v nezmluvnom zdravotníckom zariadení a jej úhrada

Revízny lekár posúdi:

 1. rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti (hospitalizáciu, zdravotné výkony, výkony SVLZ, vrátane pripočítateľných položiek), vzhľadom na zdravotný stav poistenca,
 2. účelnosť a efektívnosť využitia zdrojov verejného zdravotného poistenia, vzhľadom na poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
 3. spôsobilosť poskytovateľa poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorá je predmetom revíznej kontroly (odborná spôsobilosť, materiálno - technické vybavenie),
 4. opodstatnenosť rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 5. každý vykázaný výkon, či spĺňa kritéria neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

V prípade, ak nezmluvný poskytovateľ pošle odobratý biologický materiál na zmluvné SVLZ pracovisko, tak príslušné SVLZ výkony budú zmluvnému pracovisku zamietnuté. (SVLZ pracovisko si má možnosť refundovať náklady u nezmluvného poskytovateľa)

Žiadosti sa doručujú na príslušnú krajskú pobočku na nasledujúce kontaktné adresy:

Kontaktné miesta krajských pobočiek VšZP určené na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti 

Číselný kód pobočky Adresa Fax Mail

2561

Bratislava
Mamateyova 17
851 04 Bratislava

02 / 208 255 96

 

nzs_ba@vszp.sk

2511

Trnava
Halenárska 22
P. O. Box 5
917 02 Trnava 2

033 / 551 39 04

nzs_tt@vszp.sk

2506

Nitra
Mostná 58
P. O. Box 11 B
949 01 Nitra 1

037 / 282 42 91

nzs_nr@vszp.sk

2510

Trenčín
Partizánska ul. 2315
P. O. Box 50
911 01 Trenčín 1

032 / 282 41 04

nzs_tn@vszp.sk

2521

Banská Bystrica
Skuteckého 20
P. O. Box 247
974 01 Banská Bystrica 1

048 / 415 60 34

nzs_bb@vszp.sk

2533

Žilina
P. O. Hviezdoslava 26
P. O. Box C 70
010 01 Žilina 1

041 / 282 41 10

nzs_za@vszp.sk

2543

Košice
Senný trh 1
P. O. Box 82
040 11 Košice 11

055 / 282 41 71

nzs_ke@vszp.sk

2547

Prešov
Kúpeľná 5
P. O. Box 160
080 15 Prešov 1

051 / 282 41 62

nzs_po@vszp.sk

Upozornenie:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tu uvedené kontaktné e-mailové adresy sú určené VÝLUČNE nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na príjem žiadostí o potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v nezmluvnom zdravotníckom zariadení. Žiadosti iného typu, prípadne otázky, na týchto adresách nebudú evidované, ani zodpovedané.