Kombinovaný úhradový mechanizmus (KUM)

Všeobecná zdravotná poisťovňa s účinnosťou od 1.7.2018 uzatvorila s vyše 140 poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s tzv. kombinovaným úhradovým mechanizmom.

Zavedením KUM sa poskytovateľovi vytvára priestor pre prijímanie nových pacientov a zároveň priestor pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zmluvne dojednaných čakacích dobách. Zdravotná starostlivosť poskytovaná lekárom zapojeným do KUM by sa pre poistenca mala stať všeobecne dostupnejšia. 

Zoznam poskytovateľov zapojených do KUM

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.