Výhody protónovej liečby:
Zásadnou výhodou oproti štandardnej liečbe je rapídne zníženie intenzity zásahu tkaniva pred nádorom a prakticky nulový zásah tkaniva za nádorom.
Taktiež vyššia presnosť zásahu nádoru.