Vašu žiadosť schválime do 15 kalendárnych dní od jej doručenia, ak obsahuje všetky náležitosti a je medicínsky opodstatnená. Následne Vám zašleme dokument S2, ktorým sa preukážete pred nástupom na liečbu v protónovom centre.