Protónovú liečbu Vám môže odporučiť radiačný onkológ alebo ošetrujúci ambulantný onkológ so súhlasom jedného z klinických pracovísk v odbore radiačná onkológia
 
Národný onkologický ústav  Klenová 1, Bratislava
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Heydukova 10, Bratislava
Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Rastislavova 43, Košice
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, Martin