Za recept VšZP neplatíte

Spoločné vyhlásenie generálneho riaditeľa VšZP, generálneho riaditeľa NCZI a Prezidenta SLeK 

Spustenie eZdravia od 01.01.2018 umožňuje lekárom predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky elektronicky a predpis či poukaz podpísať elektronickým preukazom zdravotného pracovníka (ePZP). Takto vystavené predpisy a poukazy vie lekáreň pripojená do eZdravia elektronicky spracúvať a liek alebo zdravotnícku pomôcku vydať.

Záznam o elektronickej preskripcii a dispenzácii, platne podpísaný elektronickou kartou zdravotníckeho pracovníka (ePZP) sa uloží v Národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) do Elektronickej zdravotnej knižky občana (EZKO).

V záujme pacientov - našich poistencov a predpisujúcich lekárov, ktorí nemajú vždy možnosť overiť si či bol daný predpis alebo poukaz korektne podpísaný platným elektronickým podpisom, sa VšZP, NCZI a SLEK zhodli na tom, že elektronický predpis/poukaz vydaný v module eRecept, opatrený čiarovým kódom a riadne overený systémom VšZP je oslobodený od poplatku 0,17 € za štatistické spracúvanie pri výdaji v lekárni.

Tento postup prináša hmatateľný benefit pre pacienta, podporuje elektronizáciu zdravotníctva a je v súlade s platnou legislatívou.

Lekárňam, ktoré podporili elektronizáciu zdravotníctva už v minulom roku podpísaním dodatku k zmluve a ktoré už od októbra 2017 kompenzovali pacientom poplatky za spracúvanie predpisu, bude VšZP naďalej uhrádzať elektronické predpisy so skrátenou splatnosťou za rovnakých podmienok, aké boli v tomto dodatku dohodnuté. VšZP v priebehu februára 2018 zašle lekárňam návrhy zmlúv, ktoré zabezpečia kontinuálnu platnosť dohodnutých podmienok.

      Mgr. Miroslav Kočan,
Generálny riaditeľ VšZP    
Ing. Peter Blaškovitš,
Generálny riaditeľ NCZI
PharmDr. Ondrej Sukeľ,
Prezident Slovenskej lekárnickej komory

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.