Potvrdenie o plnení odvodových povinností

Jednou z podmienok účasti na verejnom obstarávaní je predloženie potvrdenia, že daný uchádzač si plní svoje odvodové povinnosti súvisiace so zdravotným poistením. Vyžaduje to aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.
Potvrdenie o plnení odvodových povinností (príloha č. 1 - pri účasti platiteľa na verejnom obstarávaní  alebo príloha č. 2 - všeobecné potvrdenie o evidovaní, resp. neevidovaní záväzku platiteľa voči VšZP) si môžete osobne vyzdvihnúť v príslušnej pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Vyplnenú Žiadosť o vydanie potvrdenia môžete tiež zaslať poštou na adresu príslušnej pobočky VšZP alebo e-mailom infolinka@vszp.sk s predmetom e-mailu: Žiadosť o potvrdenie. Potvrdenie o plnení odvodových povinností vám bude doručené osobne alebo poštou podľa toho, ako si uvediete v žiadosti. Žiadosť o vydanie potvrdenia možno použiť aj na iné účely, nielen na verejné obstarávanie.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát rtf Žiadosť o vydanie potvrdenia[259,09 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.